Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje podepsala deklaraci o partnerství s Jantarovým srdcem

KRS Olomouckého kraje dlouhodobě spolupracuje velmi aktivně se seniorskými organizacemi ze Slovenska a také z Opolského vojvodství na úrovni kraje. Výsledkem jsou vzájemná setkání na kulturních, volnočasových a sportovních akcích, poznávání svých zvyků a tradic, získávání nových zkušeností, informací, navazování nových kamarádských vztahů. Přidanou hodnotu vidíme také v odstraňování jazykových omezení a barier.  Aktivit a činností související s rozvojem aktivního a plnohodnotného života je mnoho. Naše spolupráce a společné projekty jsou zaměřeny na rozvoj spolupráce komunit, rozvoj aktivit společenského a kulturního  charakteru. Podpora  zkvalitnění života osob v seniorském věku a jejich zapojení do spolkového života reflektuje priority Rady seniorů ČR. Letité přátelství nás inspirovalo k podepsání dalších deklarací o partnerství s novým partnerem – Bursztynowe serca- Jantarové srdce. Pracovní návštěva olomoucké delegace KRS  29.1.2022  v Opoli za účelem podepsání Deklarace o partnerství mezi Krajskou radou seniorů Olomouckého kraje a organizaci Bursztynowe Serca v nás zanechala silný zážitek. Setkání bylo opět velmi srdečně  a přátelské, měli jsme možnost si prohlédnout krásné zařízení a služby pro seniory, které využívají nejen ubytovaní seniorského domu s krásným názvem „Zlata Jesieň“ ale i široká veřejná  seniorská populace  z města Opole a okolí.  Paní ředitelka Edyta Solarska – Halaba nás provedla domem denního pobytu “Zlatý podzim”, ukázala nám komunitní centrum pro seniory, zájmové kroužky, aktivity pro širokou seniorskou veřejnost, terapie hudbou, pohybem, kreativitou, čítárnu, jídelnu, rehabilitační zařízení ale i kulturní zázemí pro různá vystoupení. Při společném obědě panovala velmi přátelská a uvolněná nálada. Shodli jsme se, že vzájemné setkávání a společné aktivity , na které se vždy obě strany moc těší, znamená utužování přátelství a sociálních kontaktů , které nezná hranice. Díky tomu můžeme spustit letošní rok další  fantastický projekt seniorské cestování s názvem Za krásami česko-polského pohraničí, na který se moc těšíme. Více informací na www.krsol.cz

Milena Hesová

předsedkyně KRS Olomouckého kraje