Stanovisko předsednictva Rady seniorů k aktuálním krokům vlády

Vážení senioři,

zdravím Vás poprvé na tomto místě jménem svým i jménem nového vedení Rady seniorů ČR. Máme za sebou půl roku ve svých funkcích. V této době se události doslova valily jedna za druhou. Tou stěžejní byly samozřejmě volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Mnozí senioři po nich neskrývali své rozčarování a obavy. S těmi se nám svěřovali ve svých mailech, dopisech i telefonátech. Jedním z témat, které jsme řešili takřka každodenně, byla diskuse kolem slev v dopravě pro seniory. Někteří senioři nás vyzývali k petičním akcím, otevřeným dopisům a podobným krokům, ačkoli oficiální stanovisko rodící se vlády známo nebylo a po většinu času ještě nebyla ani jmenována vláda ČR. Nemalá skupina seniorů na nás naopak apelovala, abychom akceptovali výrazné snížení či dokonce zrušení těchto slev pro seniory v případě, že by zůstaly zachovány slevy dětem a studentům.

Oficiální stanoviska nejužšího vedení vycházela tedy jednak z těchto podnětů, ale vzali jsme v potaz i to, jaké bylo nastavení těchto slev v minulosti. Až do roku 2012 byly 50 %, pak došlo k jejich úplnému zrušení. Až v roce 2018 vláda slevy v dopravě opět zavedla, a to ve výši 75 %. Vzhledem k tomu, že ze všech stran, které jsou nyní zastoupeny ve vládě má Rada seniorů podepsanou dohodu o spolupráci pouze s KDU-ČSL, byli to logicky především členové a poslanci této strany, s nimiž jsme tuto problematiku diskutovali.  Variant řešení jsme měli připraveno několik. Pokud by došlo k výraznému snížení či úplnému zrušení těchto slev, bylo vedení Rady seniorů připraveno jít, spolu s vedením krajských Rad, za hejtmany a starosty, a jednat s nimi o kompenzaci z jejich rozpočtů tak, aby dopady na životní úroveň seniorské populace, ale i rodin s dětmi a studenty, byly co nejmenší.

Nehodlali jsme přistoupit ani na to, aby slevy v dopravě byly u seniorů vázány na výši příjmů či na pobírání sociálních dávek. Tento systém je, z našeho hlediska, nedůstojný. Neakceptovatelný je i proto, že z našich průzkumů a dat víme, že mnoho seniorů žádné dávky nečerpá, byť by na ně měli nárok. Poukazovali jsme také na skutečnost, že ačkoli penze v posledních letech výrazně rostly, přesto je ještě přibližně 60 tisíc seniorů, jejichž penze je nižší než 10 000 Kč a přes 52 % seniorů nedosahuje ani na průměrnou penzi.

Přijatelným kompromisem pro nás byla výše slev, která platila až do doby zrušení s tím, že senioři nebudou muset prokazovat výši příjmu a zdlouhavě zařizovat speciální průkazky. Dalším z požadavků bylo, aby sleva zůstala zachována i mladší generaci. A to proto, že Rada seniorů má za cíl nejen hájit zájmy seniorské populace, ale rovněž se aktivně podílet na budování a rozvoji mezigeneračních vztahů i mezigenerační solidarity.

Takový návrh byl nakonec vládou ČR schválen a Rada seniorů považuje tuto variantu za rozumný kompromis. Oceňuje i skutečnost, že do okruhu osob, které mají na slevu nárok, byl rozšířen o invalidy třetího stupně.

Řešili jsme i další vlnu pandemie a s ní vyhlášku o povinném očkování. Do mailových schránek i poštou chodily názory podporovatelů i odpůrců. Některé příběhy jsme ostatně přinesli i na stránkách Doby seniorů. Těch, kteří se přikláněli k zachování dobrovolnosti očkování, a vadila jim povinnost, bylo více. A to i z řad očkovaných seniorů. V tomto smyslu jsme také komunikovali. Ani v tomto bodě tedy nemáme důvod stanovisko vlády kritizovat.

V neposlední řadě jsme se věnovali i situaci kolem cen energií a apelovali jak na vládu končící, tak na tu nadcházející, aby hledali řešení smysluplná i rychlá, ale posléze i ta dlouhodobá. Vysvětlovali jsme, proč nevyhovuje aktuální nastavení příspěvku na bydlení, kde vidíme jeho největší úskalí a nedostatky, včetně zdůvodnění, proč je třeba hledat jiná řešení. V této souvislosti jsme rovněž nabízeli, že budeme aktivně oslovovat a pomáhat seniorům s ověřováním nároků na dávky i s vyplněním patřičných formulářů, a to prostřednictvím našich akreditovaných poraden. Počin ministra Jurečky i celé vlády tedy vítáme a děkujeme za něj. Jsme rádi, že ani ve Sněmovně, ani v Senátu nenarazil na překážky.

Vedení Rady seniorů bude i nadále sledovat práci vlády a je připraveno s jejími představiteli i s poslanci napříč politickým spektrem komunikovat a hledat řešení problémů, které se úzce dotýkají kvality života českých seniorů.

Všem seniorům i seniorským organizacím děkujeme za jejich názory, připomínky a podněty. Jsou pro nás jedním z cenných zdrojů informací.

Lenka Desatová, předsedkyně RS ČR