Připomínky Rady seniorů ČR k nastavení výše příspěvku na bydlení pro rok 2022

 Rada seniorů ČR dostala k připomínkování návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Své stanovisko a připomínky ministerstvu odeslala. Plné znění stanoviska najdete v příloze.

Stanovisko RS ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022