Aktivní pardubičtí senioři

Vedení Rady seniorů Pardubického kraje si vytyčilo jako jeden z nejdůležitějších úkolů trvale zvyšovat pohybové aktivity našich členů a podporovat tak posilování jejich zdravého životního stylu i ve vyšším věku. Vedle sportovních aktivit, organizovaných tak, aby byly přístupné pro všechny, jsou to řízené vycházky nebo zájezdy za architekturou, historií a příjemnými zážitky.

Součástí tohoto záměru byl i zájezd, který uspořádala Rada do jednoho z nejkrásnějších měst Středočeského kraje, Kutné Hory. Města, které sehrálo významnou roli v hospodářském a mocenském vzestupu Českého království v době vrcholného středověku. Akce se zúčastnilo padesát seniorů z České Třebové, Svitav, Litomyšle, Chrudimi a Pardubic.

Památek mimořádného významu a nevšední krásy je v Kutné Hoře mnoho. Není možné je během jediného dne všechny obsáhnout, už s ohledem na fyzické možnosti nás seniorů. Proto jsme společně vybrali čtyři nejlákavější objekty. Na prvním místě to byl novogoticky upravený chrám sv. Barbory, odtud jsme přešli do Královského paláce a mincovny ve Vlašském Dvoře a na závěr jsme se přesunuli do Sedlce, kde jsme si prohlédli katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a následně hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí.

Senioři získali mnoho informací o historii, architektuře, náboženském významu a hospodářském rozvoji města. Seznámili se významnými osobnostmi s vazbami na Kutnou Horu a jejich vlivem na její současnou tvář.

Vladimír Berounský