Setkání seniorů po covidové pauze

Dne 1. října 2021 od 15,00 hodin se uskutečnila v jídelně ZŠ Hradská oslava Dne seniorů, na kterou se sešlo 61 členů z.s. Senioři ČR  z Humpolce i okolí. Pozvání přijali též místostarostové Humpolce Mgr. Alena Kukrechtová i Ing. Vlastimil Brukner. Jmenovaní popřáli seniorům hodně pevného zdraví a pohody, též i to, aby se mohli setkávat se svými vrstevníky i rodinou. Senioři byli seznámeni i s akcemi, které město Humpolec chystá do konce roku. Předsedkyně Jaroslava Šenkýřová seznámila přítomné s činností spolku za rok 2020 i za rok 2021. Bohužel z důvodu koronaviru se většina plánovaných akcí musela zrušit. V roce 2020 se uskutečnil pouze jednodenní výlet dne 2.9. na Chrudimsko, letos dne 9.9. jednodenní výlet na Příbramsko, oba zájezdy se vydařily a poděkování patří panu Ladislavu Jouklovi, který výlety organizoval. Plánovaný rekondiční pobyt v roce 2020 do Sezimova Ústí se přesunul na období od 10.10. do 15.10. 2021, na který senioři odjeli. Předsedkyně též vyzvala seniory, kteří by se chtěli zapojit do práce ve výboru, aby se přihlásili. Výbor potřebuje omladit a sestavit kandidátku na příští volební období čtyř let. Přítomní byli seznámeni i s tím, že dne 30.9. 2021 se několik členů z Humpolce účastnilo oslavy Dne seniorů ve společenském sále DKD v Jihlavě, kde bylo uskutečněno předávání ocenění Zlatý krajský senior. Toto ocenění obdrželi Ing. Jitka Kadlecová a MUDr. Eva Kubíčková za dlouholetou práci v revizní komisi, Ladislav Joukl, Eva Loskotová, Jana Reichertová a Alena Tichá za aktivní práci ve výboru spolku. V Jihlavě se uskutečnila i volba ,,Babička roku kraje Vysočina‘‘. Za Humpolec byla nominována MUDr. Eva Kubíčková, která se umístila na třetím místě, k tomuto úspěchu blahopřejeme. Na prvním místě byla paní Marie Neugebauerová ze Žďáru nad Sázavou, která bude Vysočinu reprezentovat na celostátní soutěži v Olomouci. Paní Eva Loskotová informovala seniory o stavu financí za rok 2020 zprávou revizní komise.

Po oficiální části setkání začala volná zábava při kávě a vínečku, ke které hrál a zpíval pan Josef Šulc. Poděkování patří paním kuchařkám za milou obsluhu. Senioři se tak mohli konečně společně pobavit po delší covidové pauze, nařízená opatření byla dodržena. Pan Jaroslav Moučka zachytil tuto akci na fotografiích, které můžete shlédnout na stránkách www.sdcrhumpolec.cz.                                                                            Jana Reichertová