Oslava dne seniorů v Ústeckém kraji

Dne 30.září 2021 proběhlo, jako každý rok, – mimo doby pandemie – v moderním Mosteckém divadle – oslava dne seniorů. Akce se zúčastnilo celkem 500 seniorů z celého kraje, od Varnsdorfu až po Klášterec. Senioři byli zdarma svezeni 5 autobusy, z Litvínova a Mostu se dopravovali sami MHD.

Akce se zúčastnili vedoucí představitelé kraje, předsedkyně RSČR a zástupce města Mostu. Akci moderoval předseda KRS ÚK, pan Malý Alois. Přivítal všechny přítomné a poděkoval, že se zúčastnili v tak velkém počtu. Poté pozval na pódium hlavní hosty akce. S krátkou zdravicí seniorům poděkovali za celoživotní právi pro kraj i pro stát pan hejtman kraje ing. Schiller, 1. náměstek kraje pan PaedDr. Kulhánek, předsedkyně RSČR paní ing. Desatová a 1. náměstek města Mostu ing. Hrvol.

Po zdravicích byli pozváno 10 občanů z ÚK, kteří v loňském roce ušili nejvíce roušek, které zdarma rozdávali seniorů v domovech seniorů ve svých okresech. Mezi vyznamenáními byl také zástupce vietnamské komunity, která loni darovala ústeckému kraji velikou finanční částku, která byla určena pro pomoc ohroženým seniorům. Všem deseti poděkoval předseda KRS pan Malý, pan hejtman ing. Schiller a předsedkyně RSČR ing. Desatová. Všichni obdrželi květinu, tašku s dárkem a finanční poukázku na nákup zboží.

Následovalo vyhlášení krajské soutěže -Art soutěž-, kdy vítězové obdrželi finanční dar  a poděkování od pana hejtmana a pana1. náměstka kraje.

Po ukončení slavnostního ceremoniálu, které trvalo půl hodiny, začalo v 17.00 hodin divadelní představení ,, 60. léta,,. Vynikající zpěvohra, kde zazněli nejznámější hity 60 let se setkalo s velkým aplausem. Herci byli více jak pět krát potleskem vyzváni k poděkování. Když jsem po ukončení představení mluvil s několika seniory jak se jim představení líbilo, byli všichni nadšeni.

Jsem rád, že se akce podařila uskutečnit a mohli se senioři z celého kraje sejít a společně si užít krásný podvečer a o přestávce představení si mezi sebou promluvit.

Akce byla financována z peněz Krajského úřadu.

 

Sepsáno v Mostě dne 1.10.2021                                  Předseda KRS ÚK,  Malý Alois