1. Ročník Turnaje MSSS v Mostě – p.o. v CURLINGU

Senioři Městské správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace měli možnost seznámit se s novou hrou. Jmenuje se CURLING.  Je to velice zajímavá hra, která je vhodná pro hráče všech věkových kategorií. Cílem hry je posouvání kamenů po hrací desce do vyznačeného prostoru – terče. To vše vyžaduje správný odhad a cit. Tuto hru jsme obdrželi jako dárek od Magistrátu města Mostu za Letní setkání seniorů v roce 2019.

Tak se v Domově pro seniory J. Wolkera ve středu 13. října 2021 uskutečnil 1. ročník Turnaje MSSS – p.o. v CURLINGU. Sešli se zde zástupci tří domovů a dvou penzionů, aby si navzájem poměřili síly v této hře.  Nejprve se všichni s hrou seznámili, než mohli hrát naostro.  Ne všem se dařilo, ale radost ze hry byla veliká. Tříčlenná družstva se navzájem povzbuzovala a fandila si.

Vítězem  1. ročníku Turnaje MSSS v Mostě – p.o. v CURLINGU se stal Domov pro seniory Barvířská, nejlepším hráčem byl Ladislav Bauer a čulibrka získala Jindřiška Samulová.    Ale podle nadšení a dobré nálady, která celé dopoledne panovala, vyhráli všichni. Ceny předávala v zastoupení ředitele organizace  vedoucí Domova pro seniory J. Wolkera Mgr. Lenka Makovcová, DiS. Vítězové obdrželi diplom a věcnou cenu. Všichni účastníci pak pamětní list.  Hru CURLING si vyzkoušely i doprovody, vyhrála Mgr. Lenka Makovcová, DiS.  Z výše uvedeného vyplývá, že seznámení s novou hrou bylo úspěšné.

Helena Houšková, Most

1. ročník Turnaje MSSS – p.o. v Mostě v CURLINGU – Výsledková listina

Kategorie družstva:

  1.  místo            Domov pro seniory Barvířská                35 bodů
  2.  místo            Domov pro seniory A. Dvořáka             32 bodů
  3.  místo            Domov pro seniory J. Wolkera              32 bodů

(mezi 2. a 3. místem byl rozstřel)

  1. místo             Penzion pro seniory Ke Koupališti        31 bodů
  2. místo             Penzion pro seniory Komořanská        27 bodů

 

Kategorie jednotlivci:

  1. místo             Ladislav Bauer                                            18 bodů
  2. místo             Věra Matesová                                          16 bodů
  3. , 4., 5.            Jaroslav Froněk, Anna Kocmanová, Bedřich Armstark      32 bodů

6.  místo             Marie Vitásková                                        12 bodů

7. místo              Marie Pacltová                                          11 bodů

8., 9.                    Václav Láda, Krista Jirková                     10 bodů

10. místo            Miloslava Bauerová                                  8 bodů

11., 12., 13.       Bohumila Prinichová, Vlasta Bundová, Jitka Nováková     6 bodů

14. místo            Mariana Svobodová                                5 bodů

15. místo            Jindřiška Samulová                                   4 body

 

Nejlepší hráč:         Ladislav Bauer

Čulibrk:                    Jindřiška Samulová

Doprovody:           vyhrála Mgr. Lenka Makovcová, DiS.

 

Zapsala:  Helena Houšková, kulturně výchovná pracovnice