Senioři 2021 – Vědět znamená umět pomoci

6. října proběhne od :00 – 13:00 v Multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje třetí ročník konference Senioři 2021. Na pořadu jsou osvětové přednášky pro seniory a odbornou veřejnost s podtitulem Vědět znamená umět pomoci Akci pořádá Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, tentokrát ve spolupráci s KÚLK a RS ČR. Záštitu nad konferencí převzal: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje, řízení rezortu sociálních věcí. Na konferenci vystoupí: Dr. Zdeněk Pernes čestný předseda Rady seniorů ČR Mgr. Pavla Řechtáčková krajská koordinátorka pro politiku stárnutí MPSV Mgr. Anna Vereščáková seniorská ombudsmanka Ing. Irena Třešňáková Anděl Strážný, z.ú. Mgr. Věra Suchomelová, Th.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ing. Milan Taraba předseda Sdružení nájemníků ČR, statutární místopředseda Rady seniorů ČR

konference-seniori_2021-pozvanka_A5-mail