Členská schůze Klubu seniorů Křimice

Po delší době se 23.9.2021 sešli senioři klubu na společném jednání, kde hodnotili uplynulé období poznamenané koronavirovými opatřeními a z toho vyplývajícími omezeními ve vztahu k roku 2019.

Jednání, které řídila předsedkyně klubu paní Eliška Hladíková se konalo v příjemném prostředí hotelu York za účasti cca 80% členů klubu. Jednání se účastnil také starosta obce pan Vít Mojžíš, který aktivity Klubu seniorů Křimice výrazně podporuje a mnohých akcí se účastní (např. fandil „svému družstvu“ na všech Sportovních hrách seniorů, které pořádala Rada seniorů Plzeňského kraje

/RS PK/).

Schůze klubu byla orientována na budoucí aktivity, které naváží na osvědčené směry z minulosti – vycházky, kulturní akce, sport, dovedné ruce, pomoc obci a spolupráce s ostatními seniorskými organizacemi.

Klub seniorů Křimice svou činností výrazně podporuje i aktivity RS PK nejen účastí na akcích RS PK, ale i svou aktivní spoluprací s kluby seniorů např. v Dobřanech či v Domažlicích a přispívá tak

k určité integraci občanů seniorského věku.

V závěru jednání oznámil významný člen organizace pan Zd. Fleišman, že musí ze zdravotních důvodů odstoupit ze svých dosavadních funkcí. Pan Zd. Fleišman kromě činnosti ve „vlastním“ klubu zastupoval Klub v RS PK a mnohé akce řídil jako konferenciér. Přejeme Zdeňkovi, aby zdravotní stav mu umožnil i nadále kvalitní život.