Krajské sportovní hry seniorů hostila Ostrava

Tradiční krajské sportovní hry seniorů většina krajů v čase různých koronavirových omezení zrušila. I přes tyto, ještě na počátku roku neznámé komplikace, se dva kraje nelekly a hry uspořádaly. Po Olomouckém šli do boje na sportovní kolbiště také organizátoři z Moravskoslezského kraje a přesunuté červnové sportovní zápolení se uskutečnilo na počátku září.

6.ročník krajských sportovních her se konal v Ostravě v areálu místní TJ Ostrava. Poprvé se organizátoři z krajské rady seniorů rozhodli pro týmovou soutěž, která nahradila dosavadní ročníky, kdy závodili seniorky a senioři individuálně. Kromě čtyřčlenných týmů se samozřejmě vyhodnocovaly ve víceboji i věkové kategorie žen a mužů. I přes tuto novinku v soutěžení byla účast velice dobrá a do Ostravy se nakonec sjelo 65 družstev, což bylo 260 seniorských sportovců z 23 měst a obcí našeho kraje! Samozřejmě se postupovalo podle předem stanovených podmínek a pravidel, tentokráte doplněných o současná opatření z důvodu covidu 19.

Slavnostního zahájení krajských sportovních her se poprvé zúčastnil představitel hlavního partnera KRS MSK hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a také předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes, jenž vážil dalekou cestu z Prahy. Po uvítání ředitelem KSH Pavlem Glucem, který představil již zmiňované hosty, se ke zdravicím dostali i další hosté. Významného partnera her Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, kde se hry konaly, zastupovala místostarostka Alena Pataky a nechyběl rovněž Miloš Matula, ředitel TJ Ostrava. Jen hodinu před hrami přestalo drobně pršet a po vydatných deštích den předem se počasí umoudřilo tak, že se mohly hry doslova rozjet na všech původně naplánovaných místech. Moravskoslezští sportovci soutěžili týmově v těchto disciplínách: hod šipkami, střelba do florbalové branky, hody kroužky, na basketbalový koš, míčkem na cíl, bolloball, běh s tenisovou raketou a také pétanque. Na hrách se objevili již tradiční účastníci, ale radost organizátorům dělali i zcela nově vytvořená družstva z dosud neznámých končin kraje. Jak se ve sportu říká i při konečném vyhlašování výsledků nezůstal kámen na kameni podle hodnocení například z loňského Třince, a to je i dobře. Je proto možné takto vybrat šikovné adepty na příští Mezinárodní sportovní hry, které se snad podaří uskutečnit v Ústeckém kraji Mostu. Po absolvování všech připravených stanovišť a odevzdání kartiček do výpočetního střediska nastal čas na vzájemné rozhovory i společný oběd. Měli jsme připravenou i ukázku netradičních sportů – diskgolf a ringo. Pochopitelně všichni byli moc netrpěliví, s jakými konečnými výsledky před ně předstoupí hlavní rozhodčí her Karel Moškoř. Těsně po třetí hodině odpolední se před tribunou beach volejbalového kurtu uskutečnila závěrečná fáze předávání cen nejlepším. Tohoto úkolu se výborně zhostili předseda RS ČR Zdeněk Pernes, místostarostka Alena Pataky a ředitel her Pavel Gluc. A kdo nakonec bral tzv. místa na bedně?

Ve víceboji družstev si nejlépe počínala čtveřice z Petřkovic, za nimi se umístil Bílovec T3 a bronz putoval k dobrovolným hasičům do Píště. Ve vícebojích jednotlivců vynikl manželský pár Blahových z Bílovce, oba si totiž vybojovali tituly v kategorii do 70 let, nejlepší ženou nad 70 let byla Věra Gelnarová z Bílovce a v mužích potvrdil svou dominantu Josef Fiala z Petřkovic. Kromě nejlepších ve vícebojích vyhlásili organizátoři i ty nejúspěšnější v jednotlivých disciplínách. Největší potlesk na samotný závěr vyhlášení si vysloužili nejstarší účastníci her Marta Brdová a Milan Španer, oba dva narození v roce 1938. Slovo nakonec patří předsedovi KRS MSK a v jedné osobě i řediteli her Pavlu Glucovi:

Na úvod musím říct, že letošní hry byly pro organizátory složitým problémem, náročným na nervovou soustavu a museli opravdu prokázat organizační schopnosti. Od března jsme řešili, jak hry zorganizovat, aby byly důstojné, a především zdravotně bezpečné! Stále jsme probírali různé varianty tak, jak se měnily hygienické podmínky. Přeložili jsme termín konání her z června na září. Nakonec díky i odpovědnému chování účastníků a maximálního úsilí všech organizátorů hry proběhly na velmi dobré úrovni, což vyhodnotili na místě nejen hosté, ale především samotní účastníci sportovních her. Celkové pozitivní hodnocení bylo a je pro nás organizátory poděkováním za úsilí, snahu a obětavost, které jsme našim hrám věnovali.

Chtěl bych poděkovat všem členům krajské rady, kteří se na organizaci podíleli, všem pomocníkům z klubů a organizací seniorů včetně žáků ZŠ Gen. Píky a členů výpočetního střediska z Třince, a všem účastníkům her za vytvoření příjemného a přátelského prostředí. Hodnotím, že hlavní cíle krajských sportovních her seniorů byly i díky našim partnerům splněny na vysoké úrovni.

 

Karel Moškoř, Pavel Gluc