Členská schůze Rady seniorů Plzeňského kraje

Po delší přestávce vyvolané nouzovým stavem se dne 18.6.2020 sešli představitelé členských organizací a individuální členové Rady seniorů Plzeňského kraje (RSPK) k projednání důležitých bodů v souladu s plánem činností a  dalších otázek vyvolaných současnou situací.

Schůzi řídil předseda RSPK pan Leoš Jochec, který v úvodu jednání vyzval k uctění památky minutou ticha náhle zemřelého člena RSPK a jejího předsednictva pana Jiřího Nohovce. Na místě, kde náš vzácný kolega sedával hořela svíčka a spolu se smutečním oznámením ležely květiny.

V následujícím programu byla řešena rekonstrukce Revizní komise RSPK a  také doplnění předsednictva RSPK.

Dále pak informoval předseda L. Jochec o jednání Kolegia RSČR z 27.5.2020 a zdůraznil činnosti, které ze závěrů uvedeného jednání vyplývají i pro naší organizaci.

Následně byla hlavní pozornost věnována předvolebním jednáním s představiteli politických stran a hnutí, kterého se budou účastnit zástupci jednotlivých organizací – Kulatý stůl proběhne 22.9.2020 v sále zastupitelů v budově hejtmanství od 10 hod. (Volby senátorů a krajských zastupitelů 2. a 3.10.)

Neméně pozornosti bylo věnováno předsjezdovým konferencím jednotlivých organizací a rámcové přípravě krajské hodnotící konference, která proběhne 19.11.2020 v prostoru hejtmanství v souladu s programem příprav 4. sjezdu RSČR.

Další okruh problémů navazoval na jarní nouzový stav, protože bylo nutno v jarních měsících letošního roku zrušit některé akce. Z toho vyplývala nutnost hledat nové termíny pro jejich realizaci a dokonce i přesouvat termíny naplánovaných podzimních akcí s ohledem na omezený počet vhodných sálů.

Došlo také na osobní záležitosti, protože pan Vlastimil Egermajer, předseda klubu důchodců Železárny Hrádek, oslavil 75. narozeniny a veršovanou gratulaci přednesla vedoucí taneční skupiny Hanka paní Jaroslava Kaucká.