INFO DEN – přesunut z 27.DUBNA na 25. KVĚTNA 2020

Krajská Rada seniorů hlavního města Prahy zve na tradiční INFO DEN – přehlídku programů a služeb členských organizací krajské rRdy seniorů hlavního města Prahy a několik zajímavých témat navíc. Akce proběhne v sále Přítomnost v Domě Radost na adrese nám. W. Churchilla 2, Praha 3  od 10 do16 hodin.

Návštěvníci INFO DNE obdrží čestné vstupenky na slavnostní koncert Pražského salonního orchestru k Mezinárodnímu dni seniorů ve Smetanově síni Obecního domu ve čtvrtek 1.10. 2020 od 10–12 hodin.

PROGRAM

10.00-10.20 h  Krajská rada seniorů hlavního města Praha
10.20-10.40 h  Seniorfitnes
10.40-11. 30 h  Remedium a vystoupení seniorského Divadla Proměna11.30-12.00 h  Centrum celoživotního vzdělávání a Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata

12.30-13.20 h  Aktivizační program s Právě teď o.p.s. a Babička roku-nominace do soutěže

13.20-13.35 h  Duhový tandem-dialog mezi dětmi školního věku a seniory

13.35-14.15h  Sdružení českých spotřebitelů

14.15-15.00 h  Sherlock Senior-jak se zorientovat v informacích a desinformacích

15.00-16.00 h  ČSTPMJ Trénování paměti-interaktivní workshop