Výroční schůze Městské rady seniorů Domažlice 2020

Výroční schůze se konala dne 6.2.2020 v zasedací síni Sokolovny, došlo tedy ke změně oproti dřívějším rokům, kdy tyto schůze probíhaly v Městském centru sociálních služeb. Výroční schůze se účastnili i zástupci Rady seniorů Plzeňského kraje v čele s předsedou Leošem Jochecem,

Schůzi řídil předseda organizace JUDr Fidrant, v úvodním slovu Mgr. Matějka vyřešil formální záležitosti a byly podány základní informace. Za zmínku stojí, že Jan Královec převzal od Bedřicha Řechky vedení sportovního úseku.

Strukturovaný hlavní referát orientovaný na 10 oblastí činností/projektů, jak je definovala Jaroslava Kaucká, přednesl předseda organizace, která zahrnuje 11 věcně zaměřených zájmových organizací a společně s těsně spjatými seniory z Horšovského Týna čítá 1139 členů.

Výčet aktivit byl samozřejmě impozantní, jiný ani nemůže u tak aktivní organizace být, ale ještě důležitější je samozřejmě výhled do budoucnosti. Orientaci další činnosti lze snad stručně vyjádřit hesly – aktivita sportovní, vzdělávání, kultura, zdraví, šikovnost, mezigenerační vazby, bezpečnost vč. sebeobrany atd.

V průběhu jednání došlo na ocenění nejaktivnějších členek a členů jednotlivých organizací a spolupracujících zástupců Městské policie..

Výroční schůzi doprovázela i výstavka orientovaná především na sportovní úspěchy a to nejen při sportovních hrách seniorů, na mezigenerační aktivity a šikovnost zejména seniorek. Ke sportovní činnosti je třeba poznamenat, že seniorští sportovci z Domažlic se v rámci kraje umísťují na předních místech SHS a ve vítězných družstvech celostátních SHS s mezinárodní účastí dominují také sportovci z Domažlic.  Nejen doma, ale i v zahraničí potvrzují Domažličtí své kvality, Bedřich Řechka se v roce 2019 umístil na evropském klání seniorských atletů v Italii (Torino) na velmi pěkném druhém místě ve vrhu koulí a stejně tak v hodu oštěpem.

V tematicky široce pojaté diskusi přítomní zmínili: přínos Rady seniorů ČR při navyšování penzí. Tendenční, případně neúplné informace v tisku týkající se objemu prostředků na penze, ostouzení řidičů seniorů. Připomínky k podmínkám celostátních SHS – absence věkových kategorií, disciplíny, otázka vyhodnocování.

Městská rada seniorů stále nemá vlastní prostory pro činnost a nebyl znám důvod neúčasti představitele města na výroční schůzi.

Karel Knap