Oslavy jubilantů v Hradci Králové

Kromě organizování tradičních návštěv divadel, poznávacích zájezdů nebo rekreačních pobytů pro svých cca 1500 členů se královéhradecká seniorská organizace poslední dobou věnuje i zapojování do veřejného života ve městě. Spolupracuje například na sídlištích při pořádání promenádních koncertů, „Čarodějnic“ a dalších akcí pro děti. V loňském roce se podílela také na vyzkoušení nového způsobu gratulací jubilantům.

Komise místní samosprávy (KMS) v 25 městských částech Hradce Králové jubilantům posílají blahopřání poštou, nebo za nimi členové některých KMS chodí osobně s malým dárkem. A právě to se stává s přibývajícím počtem lidí v seniorském věku stále složitějším. Na podnět seniorského spolku zkusily proto některé KMS po vzoru jiných měst pozvat své oslavence za období celého roku či pololetí na „Setkání jubilantů“. Ve třech případech se jednalo o oslavy 85., 90. a 95. narozenin. V jednom případě byli pozváni i osmdesátníci a dokonce též „mladí“ pětasedmdesátníci, aby se k oslavě zvolený sál více zaplnil. Mnozí jubilanti se dostavili i se svými partnery, méně pohybliví v doprovodu svých potomků. Mezi přítomnými tak byly vidět i mladší tváře. Jubilanti obdrželi kromě kytičky také malé dárky, některé i s logem příslušné KMS. Pro všechny pak byl připraven přípitek
a malé občerstvení. V další části programu potěšil přítomné hudbou, zpěvem a tancem Dětský folklórní soubor Červánek a objevil se i flašinetář.

Zúčastnění senioři tak získali možnost připomenout si své narozeniny slavnostním způsobem
a v několika případech navázali kontakty lidé, kteří se dosud znali pouze od vidění. Fotografie z těchto akcí vyšly tiskem a byly natočeny dva krátké filmy pro královéhradecké kino Bio Central. O tom, že nový způsob gratulací se v Hradci Králové uchytil, svědčí to, že se o něj letos pokusí i v dalších částech města a opět za vydatné organizační pomoci aktivních členů seniorského spolku.

Marcel Kraus

Foto autor