PŘEDSEDA RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY K NOVÉMU ROKU 2020

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes 

Vážené seniorky, vážení senioři,
oslovuji Vás dnes se seniorským hodnocením kalendářního roku. Od loňského září, tj. 15 měsíců využíváme velkorysé seniorské benefity v dopravě, průměrná starobní penze meziročně vzrostla o neobvyklých 900 Kč a osobám nad 85 let věku byly penze navýšeny o 1 000 Kč. Dlouholetý problém nízkých penzí u nejstarších seniorů tím byl vyřešen. Celkově starobní penze meziročně vzrostly o neuvěřitelných 7, 24 procentních bodů. A také počet seniorů s nejnižšími penzemi, za které považujeme penze do 8 000 Kč, meziročně poklesl z 82 842 osob v roce 2018 na 58 573 osob v roce 2019. Ano, současná vláda se k  seniorům chová nebývale vstřícně. Máme také velkou radost z toho, že i našim dětem a vnukům rostou mzdy a platy, za tři čtvrtletí o 7, 2 procentních bodů. Měřeno v reálných hodnotách, přes poměrně vysokou inflaci, za leden až říjen meziročně vzrostly životní náklady důchodců o 2,9 %, tedy reálná kupní síla starobních penzí roste 1,5 x rychleji. Problémy s inflací mohou mít pouze senioři s nejnižšími penzemi.
Od roku 2015 pravidelně v novoročním slově upozorňuji na meziroční propady sociálního postavení seniorské populace měřeného obecným náhradovým poměrem průměrné starobní penze k průměrné hrubé mzdě. Obecný náhradový poměr poklesl ze 43 % v roce 2014 na 38,8 % v roce 2018. Tedy o neuvěřitelné 4, 2 procentní body za pouhé čtyři roky! Z mezinárodního pohledu je v tomto ukazateli 16 z 28 hodnocených evropských zemí před námi a měřeno náhradovým poměrem prvního starobního důchodu k předchozí mzdě je 13 z 19 hodnocených evropských zemí před námi. Jde o důsledek rychlejšího růstu mezd oproti penzím, kdy tento stav považujeme za mezigenerační nespravedlnost! Zajímavé je sledovat, zda 900 korunové navýšení penzí v  letošním roce postačuje k zastavení historicky neudržitelného stavu. Uveřejněná data růstu mezd za tři čtvrtletí letošního roku naznačují, že se tomu tak stalo. A to je pro české seniory, politiky i celou společnost poselství zásadního významu. Postupný návrat náhradového poměru alespoň na úroveň 40 procentních bodů není a nebude automatické. Situace vyžaduje další zprogresivnění výpočtového vzorce pro valorizaci penzí, jehož prosazení nebude jednoduché. Říjnové zasedání kolegia Rady seniorů ČR požaduje navýšit index podílu na prosperitě společnosti ze současných 0,5 % meziročního růstu reálné mzdy na 0,7 až 0,8 % meziročního růstu reálné mzdy. Náklady budou propočteny a návrh předložíme Komisi pro spravedlivé důchody začátkem příštího roku. A druhý problémem, který jsem povinen stále politikům připomínat, je skokový růst nákladů na bydlení v nájemních bytech, které jsou u jednočlenných seniorských rodin zejména v Praze, ale i v Brně a v ostatních krajských městech nezaplatitelné! Podíl nákladů na bydlení ve vztahu ke starobní penzi osamělého seniora bydlícího v nájemním bytě normativně stanovené velikosti zde dosahuje neuvěřitelných až 91, 3 procentních bodů! Český trh nájemního bydlení za neodpovědné a dlouhodobé nečinnosti obcí i státu selhal! Současní politici musejí převzít odpovědnost a napravit chyby svých předchůdců.
Vážené seniorky, vážení senioři,
nejvyšší navýšení starobních penzí v posledních 24 letech v roce 2019 se podařilo udržet také pro rok 2020. Průměrná starobní penze vzroste o 900 Kč a bude dosahovat 14 351 Kč. Obdobně jako letos budou penze osobám 85+ jednotně navýšeny o 1 000 Kč. Slibně se rozvíjí boj o zapracování institutu minimálního starobního důchodu do českého penzijního systému, řešení nízkých starobních penzí žen oproti mužům již Komise pro spravedlivé důchody politikům předložila. A také připravované koncepční změny u příspěvku na bydlení jsou ve vztahu k seniorům nadějné. Dávka, která je v současnosti jediným rychlým řešením finanční dostupnosti nájemního bydlení, má být k seniorům nejen spravedlivější ale také vyšší.  Bohužel její účinnost má nastat až v roce 2021. Na zdravotním poli máme velkou radost z „lékového záznamu“, který od poloviny roku příštího vytváří podmínky k zamezení lékové interakce, na kterou Rada seniorů ČR dlouhodobě upozorňuje. A nakonec, příští rok je opět rokem volebním. Čekají nás krajské a senátní volby.  S ohledem na velmi nízké zastoupení seniorské populace v krajských samosprávách vyzýváme seniory, aby do voleb kandidovali. A od politických stran a politických hnutí zase očekáváme, že existenci 2,5 milionů příjemců starobních penzí v české společnosti nebudou při tvorbě kandidátních listin ignorovat.
Vážené seniorky, vážení senioři,
děkuji Vám za důvěru a podporu Rady seniorů České republiky. Děkuji všem, kteří posíláte stanoviska, podněty a doporučení. Do nového roku přeji všem seniorkám a seniorům pevné zdraví, pohodu v rodinách a žádné velké starosti. A pokud snad přijdou, otevíráme další akreditované bezplatné poradny pro seniory pro Liberecký a Olomoucký kraj. V Praze, Brně, Ostravě a v Hradci Králové je provozujeme již od roku 2006, jsme tu pro Vás. Vše na www.rscr.cz nebo v měsíčníku Doba seniorů.
S úctou Váš Zdeněk Pernes, předseda RS ČR