Mikulášský jarmark v Sehradicích

Již tradičně pořádá zastupitelstvo v naší obci Sehradice  Mikulášský jarmark s rozsvěcováním vánočního stromu. Šikovní občané zde nabízejí své výrobky a návštěvníci si mohou zakoupit nabízené občerstvení. Členky našeho klubu na tuto akci napečou perníčky. Letos se jarmark konal 6.12.2019.

Ludmila Maňasová, předsedkyně klubu