Melodie naší generace

Pod tímto názvem proběhl dne 26.11.2019 koncert organizovaný Radou seniorů PK  v Měšťanské besedě v Plzni pro seniory Plzeňského kraje.  Jiří Nohovec měl opět šťastnou ruku při rozhodování o zaměření koncertu, když oslovil Milana Benedikta Karpíška, kapelníka, skladatele, muzikanta atd. M. B. Karpíšek od dětství hrál  např. na housle a věnoval se hudbě, ale vystudoval kybernetiku a nadále preferoval  hudbu. Koncert byl zahájen vzpomínkou na Karla Hašlera a věnoval se skladbám z období první republiky i poválečné doby. Kromě širokého spektra písní, také předvedl  tzv. violinofon, sloužící k zesílení zvuku houslí z doby předelektronické (aby housle nezanikly vedle klarinetů a saxofonů). Návštěvnice a návštěvníci koncertu byli mimořádně spokojeni.