Krajský Den seniorů v Ústeckém kraji

Krajský úřad a krajská Rada seniorů  Ústeckého kraje pořádali v KD v Ústí nad Labem ,,Krajský den seniorů‘‘ za účasti 600 seniorů. Hlavní téma bylo vyhodnocení v soutěži ART o nejaktivnější klub seniorů našeho kraje a první ročník vyhlášení ,,Babička roku ‘‘ . Do soutěže o nejaktivnější klub se přihlásilo, 11 klubů seniorů ÚK. Ukázali se vynikající díla jednotlivců,malba obrazů, ruční výrobky,sepsané básně,tance skupin,přednesy vlastních básní,povídky atd. .Bylo velmi,velmi těžké určit pořadí klubů.Nakonec rozhodla komise o tomto pořadí :

  1. Klub seniorů Most č.2                              – odměna 15000 Kč.
  2. Klub seniorů LD ĆD Ústí n.L.                 - odměna 10000 Kč.
  3.  Klub seniorů  Děčín                                 – odměna  5000  Kč.

Dále proběhla soutěž prvního ročníku ,, Babička roku ‘‘,kde se přihlásilo 28 babiček našeho kraje.Pořadí určila komise 2 – členové krajské rady,ředitel Mosteckého divadla,novinářka a zástupce KÚ Ústeckého kraje.V této finálové soutěži nakonec zvítězila  jako Babička roku ÚK :     1. p. Miloslava Bálešová , věk   84 roků, 2. p. Danuše  Jírová, věk   97 roků

Babička roku ÚK se zúčastní p. Miloslava Bálešová ve finále republiky v Olomouci dne 18. Listopadu 2019.

Po soutěži hrála kapela k poslechu a tanci a zpíval p. Marcel Zmožek.

Závěrem musím poděkovat p. Květě Čelišové předsedkyni městské rady ústeckýh seniorů ,za organizování celé soutěže,také poděkovat Jiřímu Dospělovi a Zdeňkovi Balcarovi za organizování příjezdu autobusů a umístění členů seniorských klubů na sále kulturního domu. Věříme pro velký úspěch,že se budou přihlašovat nové zakládající kluby seniorů do všech soutěží našeho kraje.

Za KRS ÚK  Zdeněk Balcar