KLUB DŮCHODCŮ STŘÍTEŽ SLAVIL TŘICÁTINY

V roce 1989 se dohodli bývalí zaměstnanci – důchodci Třineckých železáren s Klubem důchodců OS KOVO TŽ v Třinci, že ve Stříteži založí pobočku tohoto klubu, který budou tvořit důchodci i z okolních obcí Oslavy 30.výročí byly naplánovány už v září, ale nečekané úmrtí dlouholetého předsedy A. Lipowského tuto slavnost oddálilo až na listopad. Do sálu střítežského kulturního domu zavítala více jak stovka současných členů klubu a mezi hosty nechyběl ani předseda KRS MSK P. Gluc. První část setkání zahrnovala zhodnocení činnosti klubu za minulá období. Místopředseda klubu M. Fober připomněl především vynikající úspěchy některých členů na sportovních hrách kraje, skvělé výsledky jednotlivců na celorepublikových hrách a také výborné výsledky tria v krajském vědomostním kvízu. Předseda KRS P. Gluc vyzdvihl aktivity klubu a poděkoval za výbornou spolupráci s Krajskou radou seniorů. Starosta obce M. Jaworek zdůraznil, že bez pomoci členů klubu při organizování různých akcí v obci by akce neměly ten správný náboj a věří, že na seniory bude i v budoucnu spoléhat. Další část programu zpestřily pěkným vystoupením děti z MŠ a ZŠ Střítež a po nich se představil smíšený pěvecký sbor seniorek a seniorů z Hnojníka. Zazpíváním známých hitů doslova vtáhli ke společnému zpívání mnohé přihlížející. Doslova životní cestu od školky přes školu, gympl až do Klubu důchodců znázornila na tanečním parketu skupinka osmi členek a jednoho muže místního klubu v pohybové kreaci na motivy písně „Holky z naší školky“. Třicet let je už pěkná řádka let, vedení obce ani výbor klubu nezapomněli na aktivní členy a za jejich dlouholetou činnost jim poděkovali předáním drobných dárků. Vybraná dvacítka oceněných seniorů se tak může rovněž pyšnit ojedinělou pamětní medailí, kterou nechal k takovým, významným událostem udělat střítežský starosta. Bude jim natrvalo připomínat jejich aktivity v klubových řadách. Pochopitelně k dobré atmosféře přispěla i skvělé jídlo a další občerstvení. Důchodci si volné chvilky odpolední slavnosti vyplnili po svém, stačili například u obsazených stolů probrat spousty zážitků za období od minulého setkání. Jiní za doprovodu hudebního dua si podle svých fyzických schopností zatancovali. Klub důchodců Střítež patří mezi nejaktivnější seniorské organizace v Moravskoslezském kraji v posledních letech a tak chtějí v tomto trendu pokračovat i nadále. Ostatně schválený plán klubových akcí na příští rok je k tomu zavazuje.

K.Moškoř