Výlet byl do Kořenova

Výbor seniorů OSŽ Liberec pořádá každý rok pro své členy na jaře a na podzim výlet do zajímavých míst v okolí . Letošní podzimní výlet byl do Kořenova. Zde jsme navštívili muzeum ozubnicové dráhy a unikátní kamennou lokomotivní výtopnu, která sloužila jako zázemí pro lokomotivy na ozubnicové dráze  od začátku provozu v roce 1902 až do ledna 1987, kdy se váhou sněhu zřítila střecha. Výtopna v Kořenově byla po opravě otevřena v roce 2016. S historií výtopny nás velmi obsáhle seznámil pan V. Mrázek a mohli jsme si  prohlédnout  ozubnicovou lokomotivu, motorové vozy a další historické exponáty. V  muzeu jsme si mohli zavzpomínat na dávné časy, kdy jsme na železnici začínali pracovat a prohlédnout si dobové fotografie a exponáty. Počasí nám také přálo a věřím, že byla s výletem celková spokojenost.