Varování Rady seniorů před nabídkami služeb řemeslníků

Rada seniorů byla upozorněna, že se na seniory obrací blíže neurčená společnost s tím, že za poplatek 1 200 Kč, za který senior obdrží jakousi členskou kartu je seniorům posléze schopna zprostředkovat služby řemeslníků, právní poradny, sociální poradny a další služby. Rada seniorů důrazně varuje všechny oslovené, aby si nejprve důkladně přečetly podmínky, práva a povinnosti držitele oné zmíněné karty. Rada seniorů se domnívá, že by mohlo jít o další nekalou praktiku, proto nabádá seniory k obezřetnosti. Rada seniorů ČR nemá s touto nabídkou nic společného a rozhodně se od ní distancuje. Rada seniorů provozuje  své poradny zcela BEZPLATNĚ. Akreditované poradny sídlí v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové, připravují se poradny v Liberci a Olomouci. Kontakty najdete na webových stránkách krajských Rad seniorů nebo  v časopise Doba seniorů.