Strakonické tvoření pokračuje

I na podzim  pokračuje tvoření ,které pro své členky připravuje Svaz diabetiků spolu se Sdružením  zdravotně postižených Strakonice. V  úterý 22.10 se sešly v klubovně SZDP a vyráběly skleněnou dekoraci. Lektorkou byla paní Jana Tomášková  . Všem se dopoledne líbilo ,  každá se vyrobila originální skleněnou dekoraci. Příští tvoření je v měsíci listopadu a bude v duchu vánočním, lektorka paní Marcela Nováková.