Senioři v poslanecké sněmovně

16.10.  senioři městské organizace Hradec Králové na pozvání poslankyně MUDr. Evy Matyášové navštívili prostory poslanecké sněmovny v Senátní ulici v Praze. Senioři byli přítomni na galerii jednání poslanců a potom i prohlídce zákulisí poslanecké sněmovny. Paní poslankyně se seniorům krátce věnovala a byl i prostor na případné dotazy. Po této prohlídce se skupina seniorů přesunula do Valdštejnského paláce do sídla Senátu ČR, kde si prohlédli jak sněmovní prostory, tak i historické prostory Valdštejnského paláce s průvodcem. Na všech přítomných zanechal tento den hluboké a neopakovatelné zážitky. Takže :   Děkujeme paní poslankyně MUDr. Evo Matyášová

Text a foto: Jan Štěpánek