Tisková konference Rady seniorů ČR

Ve svém sídle uspořádala 15.8. Rada seniorů ČR tiskovou konferenci za přítomnosti předsedy dr. Zdeňka Pernese a statutárního místopředsedy Ing. Milana Taraby, na níž seznámila novináře s krizí nájemního bydlení seniorů a představila také celoevropskou iniciativu Housing for all tedy Bydlení pro všechny, k níž se připojila.

Evropská občanské iniciativa s názvem Bydlení pro všechny – Housing for all vznikla na mezinárodní konferenci ve Vídni koncem loňského roku. Konference se tehdy zúčastnily jak vládní delegace, tak zástupci neziskového sektoru,“ vysvětluje předseda Sdružení nájemníků a statutární místopředseda Rady seniorů Ing. Milan Taraba. Doplňuje, že jedním z prvních podporovatelů iniciativy se stalo město Vídeň prostřednictvím svého primátora Dr. Ludwiga. Vídeň zároveň nabízí návrhy řešení, které se v ní osvědčily v praxi.

Cíle iniciativy jsou:

  • Snadnější přístup k dostupnému bydlení pro všechny;
  • Výjimka z Maastrichtských kritérií na veřejné investice do dostupného bydlení;
  • Zajištění jednoduššího čerpání financí z EU pro veřejné a neziskové organizace poskytující dostupné bydlení;
  • Narovnání podmínek mezi tradičními modely ubytování a provozovateli digitálních platforem pro krátkodobé pronájmy a sestavení statistických podkladů k problematice bydlení;

Pokud se do března 2020 podaří sebrat alespoň 1 milion podpisů občanů EU, bude se muset požadavky zabývat evropská Komise i Evropský parlament.

Počátek tiskové konference přenášela Česká televiza na zpravodajském kanálu ČT 24 - ke shlédnutí zde a informaci zařadila i do hlavních zpráv -ke shlédnutí zde. O Akci informoval i Čský rozhlas, TV Seznam, TV Prima a den poté i české deníky Mladá fronta a Deník.

Petice na podporu dostupného bydlení
Housing for All – cíle iniciatity
Tisková zpráva RS ČR