Krajská rada seniorů Olomouckého kraje v červenci hostila seniory z Polska a Slovenska

Třídenní setkání partnerských seniorských delegací z Polska,Slovenska a České republiky,tentokráte v Jeseníkách v režii Krajské rady. V loňském roce se toto setkání uskutečnilo na Slovensku v Tatrách.Díky podpoře krajského vedení Olomouckého kraje  se podařilo pro zúčastněné připravit fantastický program.  Ubytovaní jsme byli v chatě Ztracenka v Klepáčově. První den jsme navštívili Mauzoleum rodiny Kleinů v Sobotíně,pozoruhodnou pseudorenesanční stavbu z konce 19. století  vybudovanou k uložení ostatků rodiny Kleinů,průvodcem nám byla samotná paní starostka.Další zastávka byla v městě Šumperk, který je známý zejména Expozicí čarodějnických procesů. Druhý den unikát, jeden ze 7 největších divů České republiky, přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Díky fantastickému počasí jsme zhlédli z horní nádrže celé Jeseníky v plné kráse i s nejvyšší horou Praděd.Odpoledne prohlídka dřevěných kostelíků v Žárové a v Maršíkově roubené stavby a významné památky renesanční lidové architektury z období 1610 -1611.Milé bylo večerní přátelské posezení , kterého se zúčastnil i pan starosta města Šumperk.Překvapením byla návštěva místopředsedy Jednoty důchodců na Slovensku pana Aloize Luknara, který přijel pozdravit seniory a Krajskou radu seniorů Olomouckého kraje a nabídnou další spolupráci.

Poslední den naši zahraniční hosté obdivovali ruční papírnu ve Velkých Losinách. Společný oběd v zámecké restauraci byl příslibem dalšího setkání, které se uskuteční v příštím roce v Polsku. Již teď se všichni těšíme na další setkání.
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje děkuje touto cestou krajskému vedení za podporu při realizaci II.ročníku setkání zahraničních seniorských organizací.