KLUB MÁNESOVA OTEVŘEN

26. červen 2019 se stal významným dnem pro naši organizaci Senioři ČR – HK. Po náročné rekonstrukci byl na adrese Mánesova č. 780 otevřen prostor s prozatímním názvem KLUB MÁNESOVA.
Těsně po 16. hodině otevírací pásku přestřihli Alexandr Hrabálek, primátor Statutárního města Hradec Králové, Martin Hanousek, náměstek primátora pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, školství a životního prostředí, Věra Pourová, náměstkyně primátora pro oblast správy majetku města a městských organizací a Marcel Kraus, předseda spolku Senioři ČR, Městská organizace Hradec Králové
Dále byli přítomni Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMHK Jaroslava Bernhardová, ředitelka Správy nemovitostí HK, Jiří Dušek, provozně technický náměstek Správy nemovitostí HK a Blanka Nováková, vedoucí technického oddělení Správy nemovitostí HK.
Nechyběli samozřejmě členové výboru a komisí SČR – HK. Mezi přihlížejícími byly i H. Vostrovská a M. Malá z Harmonie II, dále M. Hrdinová se svou partou Sokolek i členky Svazu žen ČR. Přibližně 70 lidí tak zcela zaplnilo klubovou místnost, zasedací místnost i kancelář. Akce trvala do 17.30 hod. a kromě našeho fotografa J. Štěpánka vše zdokumentovala i televize V1 a redakce Radnice. Pan J. Patka navíc natočil krátký film, který se bude v září promítat v Bio Central.
Jako předseda královéhradecké organizace Senioři ČR bych chtěl poděkovat městu a všem, kdo se o vznik nového zázemí pro naši organizaci zasloužili. Dále děkuji všem členům výboru a komisí, že dokázali přečkat přes dva roky v nepřívětivých podmínkách provizorní kanceláře na Gočárově třídě, i ostatním členům naší organizace, že to vydrželi s námi a zachovali nám svou přízeň. Jelikož o prázdninách neúřadujeme, budou nové prostory přístupny pouze po předchozí dohodě, od září pak v obvyklých úředních hodinách.
Důstojné nové prostory s výbornou dostupností přímo v centru města však skýtají velký potenciál k dalšímu rozšíření naší činnosti, např. o výstavy, promítání filmů, pořádání besed, výuku angličtiny, setkávání šachistů nebo k posezení s přáteli u šálku čaje a pod. Doufejme, že když město našlo finance na zřízení těchto prostor pro své seniory, najdeme i my senioři další ochotné lidi k organizování nových aktivit.

M. Kraus  text

Jan Štěpánek foto