Zasedalo předsednictvo Rady seniorů

Naposledy před prázdninami se sešlo na pravidelném zasedání předsednictvo Rady seniorů ČR. Hodnotilo svou činnost za uplynulý půlrok a debatovalo o plánu práce na druhé pololetí.