ZO OSŽ Veselí nad Moravou

Dne 21. března 2019 se sešli členové klubu seniorů Základní organizace odborového sdružení železničářů Veselí nad Moravou v restauraci NET v Uherském Hradišti. Setkání zahájil místopředseda pan Zalubil. Přivítal přítomné a vzácné hosty – předsedu ZV OSŽ pana Josefa Matůše a Miroslava Ondrucha z Republikové rady seniorů OSŽ. Poté předal slovo předsedovi klubu panu Mařicovi, který zhodnotil práci klubu za rok 2018. Součástí programu bylo i blahopřání přítomným ženám k jejich svátku. Byly předány kytičky a krásné etikety. V diskuzi vystoupili oba zmínění hosté. Po obědě následovala družná zábava třiceti přítomných členů klubu.

František Mařica, předseda klubu