Zájezd do Prahy

Rada seniorů ,  Infocentrum pro seniory a Svaz diabetiků Strakonice pořádali  autobusový zájezd do Prahy. Navštívili jsme katedrálu sv.Víta ,Starého královského  paláce ,Baziliku sv.Jiří ,Zlatou uličku. Společně z hradu jsme Nerudovou ulicí došli na Malostranské náměstí , prohlédli Vrtbovskou zahradu. Přes Kampu pokračovali ke stanici na Petřín , někteří použili lanovou dráhu a několik účastníků zdolalo výstup na Petřín pěšky. Velké poděkování patří panu ing. Václavu Šťastnému , který naplánoval trasu a byl průvodcem . Zájezd se účastníkům líbil a počasí nám také přálo.

Marcela Štveráková

foto. Věra Hraničková