Rada seniorů města Rokycany založena

Založení Rady seniorů města Rokycany předcházela řada jednání mezi místními kluby a organizacemi, konzultace s organizacemi, které jsou členskými organizacemi Rady seniorů Plzeňského kraje (RS PK) a samozřejmě také jednání s vedením města Rokycany. Vedení města již v období přípravy vyjadřovalo ústy starosty i vedoucího soc. a zdrav. odboru kladný postoj k záměru. V předstihu se podařilo projednat za vhodných podmínek také potřebné zázemí pro činnost.

K ustavení Rady seniorů města Rokycany (RSmRokycany) došlo dne 2.5.2019 na zakládací schůzi, která se z technických důvodů konala v městské knihovně. Zahájení schůze se účastnil také starosta města Rokycany Václav Kočí i zástupkyně odboru sociálního a zdravotního, ale především představitelé jednotlivých seniorských organizací. Ustavující schůze se účastnil předseda RS PK Leoš Jochec.

Radu seniorů města Rokycany tvoří v současnosti 8 organizací. V průběhu schůze byl zvolen výbor, jehož předsedou je Mgr. Josef Svoboda a místopředsedou Ing.  Michal Vataha. Další proces bude koordinován s RS PK.