Otevírání turistické sezóny 2019

Klub důchodců ČZ v letošním roce zahájil poznávací zájezdy. První letošní zájezd se uskutečnil v úterý 30.4.2019 pod názvem Otevírání turistické sezóny 2019. Trasa vedla do Vodňan, kde jsme navštívili Střední rybářskou školu, prošli historickou část královského města s prohlídkou pamětihodností – Děkanský kostel Narození Panny Marie, muzeum a galerii s pamětní síní malíře Mikoláše Alše, spisovatelů Julia Zeyera a Františka Heritese. Odpoledne tradiční posezení s harmonikou v restauraci v Drahonicích. Poděkování patří vedoucímu zájezdu, Ing. Václavu Šťastnému, který měl vše připravené a také hudbě, která nám zahrála .  Počasí nás nezklamalo a všichni se s dobrou náladou vraceli domů Další zájezd je připraven na květen a navštívíme Plzeňsko vedoucím zájezdu je pan Ing. František Válek.

Marcela Štveráková

Foto: Ing. Stanislav Med