Slovo předsedy Rady seniorů ČR k volbám do Evropského parlamentu

 

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Vážené seniorky, vážení senioři, 

na 24. a 25. květen jsou vyhlášeny volby do Evropského parlamentu. V České republice příliš populární nejsou, přesto v nich kandiduje 39 politických stran a hnutí. V historii neobvyklé události hodnocených pěti let v Evropě a v globalizovaném světe, růst mezinárodního napětí a geopolitických rizik a také nové výzvy, které před Evropskou unií stojí, naznačují, že půjde o volby velmi důležité. Francouzský prezident Emmanuel Macron deklaruje evropské veřejnosti, že „nikdy od druhé světové války nebyla Evropa tak potřebná“. A také, že „ještě nikdy nebyla v takovém ohrožení“. Ve svém projektu „Za Evropskou obrodu“ slibuje Evropanům vytvoření sociálního štítu, který zaručí „od východu na západ a ze severu na jih“ na technologicky stejných pracovištích stejnou odměnu za odvedenou práci. Odbory o „tuto samozřejmost“ usilují již mnoho let. A navíc slibuje ještě evropskou minimální mzdu. Pokud tomu tak opravdu bude, je na místě požadovat též evropský minimální starobní důchod.

Ano, volby do Evropského parlamentu se bezprostředně dotýkají 2 410 080 příjemců starobních penzí v České republice. Rada seniorů ČR vidí příležitost využít Evropskou unii k růstu kvality života seniorské populace v Česku. Ostatně právě proto jsme tam vstoupili. Česká průměrná starobní penze měřená dle parity kupní síly je na dvanáctém místě odzadu z 28 hodnocených zemí. A mediány českých starobních penzí měřené jednotkou Eurostatu PPS – Standard kupní síly, jsou u mužů na dvanáctém místě odzadu a u žen na čtrnáctém místě od zadu z 33 hodnocených zemí. Česká mezigenerační spravedlnost měřená dle mezinárodních standardů obecných náhradovým poměrem (relace průměrné starobní penze sólo k průměrné nominální hrubé mzdě) je na dvanáctém místě odzadu z 30 hodnocených zemí. A konečně na rozdíl od 20 okolních zemí nezná český penzijní systém institut minimálního starobního důchodu. Jeho nastavení je chybné, při splnění obou zákonných podmínek přiznání starobního důchodu, tj. důchodového věku a doby pojištění se může stát, že Váš starobní důchod bude hluboko pod spotřebním košem základních životních potřeb důchodce. Tedy nemůžete přežít!  Hodně věcí je k řešení a my jsme vděčni bývalé menšinové vládě bez důvěry a současné koaliční menšinové vládě s podporou komunistů za historicky nejvyšší navýšení penzí za posledních 24 let. A také za pokračování této nebývalé tendence v letech 2020 a 2021, aby průměrný starobní důchod dosahoval 15 000 Kč.

Kromě zavedení evropského minimálního starobního důchodů další seniorské benefity, které požadujeme od českých europoslanců prosadit jsou:

  • zavedení, obdobně jako u studentů, Evropského průkazu seniora, který bude definovat a garantovat seniorské slevy v dopravě, kultuře a vzdělávání. A to napříč celou Evropskou unií.
  • nastavení evropských dotačních titulů na podporu masové výstavby seniorského bydlení v nájemních bytech.

Vážené seniorky, vážení senioři, Rada seniorů České republiky Vás vyzývá nejen ke splnění občanské povinnosti ale i ke správnému volebnímu rozhodnutí. Za správné volební rozhodnutí považujeme podporu těch politických stran a hnutí, které se k seniorům chovají vstřícně. Přeji Vám pevné zdraví, úctu, důstojný a spokojený život. Současně ale naléhavě vyzývám k osobní účasti a k odpovědnosti při květnových volbách. Evropská unie bezprostředně zasahuje do života každého z nás. A řadě oblastí významně! Věřím, že svoji občanskou povinnost splníte.

S pokorou a úctou Váš Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR