Členská schůze Spolku zdravotně postižených v Hulíně

Spolek zdravotně postižených v Hulíně na své výroční členské schůzi zhodnotil svou činnosti za rok 2018. Schůze se zúčastnilo 111 členů.  Členové spolku vyslechli zprávu o hospodaření, zprávu kontrolní komise a byli seznámeni s plánem činnosti a rozpočtem na rok 2019. Členský roční příspěvek ve výši 100 Kč byl odsouhlasen a ponechán beze změny tak jako v roce minulém.  Z pozvaných hostů přijali pozvání paní Michaela Blahová – radní Zlínského kraje pro oblast sociální, paní Iva Pilková  – předsedkyně Krajské rady seniorů ve Zlíně, pan Ing. Schafer – místostarosta města Hulín, pan Bc. Zd. Štockman – ředitel MěKC Hulín, pan Buday Milan – předseda SPCCH Bystřice pod Hostýnem, za Decent Hulín ředitelka paní Štěpánková a paní Pecháčková.
Každý z hostů pozdravil výroční schůzi krátkým příspěvkem.