Stanovisko Rady seniorů ČR k návrhu věcného návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví

Rada seniorů České republiky obdržela od ministerstva zdravotnictví k připomínkování návrh věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví, které má zabezpečit efektivnější řízení zdravotního systému a také umožnit pacientům lépe pečovat o své zdraví.Tento záměr Rada seniorů ČR podporuje. V této souvislosti ale současně požaduje, aby nově zaváděné nastavení digitálních technologií ve zdravotnictví zajistilo:

  1. přístup seniorské populace k moderním léčebným postupům, inovativní léčbě a k účinným léčivým přípravkům
  2. vyloučení rizik lékové interakce
  3.  zvýšení dostupnosti kvalitní lékařské péče v jednotlivých regionech
  4. odstranění neúčelně vynakládaných financí na nadbytečně opakovaná vyšetření, na medicínské postupy s neúčelně vynakládanými prostředky a nadbytečně užívanými léky

Případně uspořené prostředky, díky elektronizaci zdravotnictví, požaduje Rada seniorů ČR věnovat na prevenci a na zvýšení zdravotní gramotnosti populace.

Stanovisko Rady seniorů najdete v příloze

Stanovisko, požadavky a připomínky Rady seniorů ČR k návrhu věcného návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví