PŘEDSEDA RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY K NOVÉMU ROKU 2019

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Předseda RS ČR Zdeněk Pernes

Vážené seniorky, vážení senioři,

již po čtvrté si Vás letos osměluji oslovit, dnes ale slavíme Silvestra a zítra Nový rok. Považuji za slušné tak učinit popáté. Jistě se mnou budete souhlasit, že rok 2018 byl rokem nebývalé vstřícnosti obou vlád premiéra Babiše k seniorské populaci. Prvně v historii se vláda zavázala a také plní zásadní programové priority Rady seniorů České republiky. Byly zavedeny neobvyklé dopravní benefity, které podstatným způsobem mění možnosti, životní styl i kvalitu života každého z nás. Jistě jste se zájmem prověřili levný způsob cestování v železniční i v autobusové dopravě. A v neposlední řadě končí první rok existence progresivnějšího valorizačního vzorce, jehož prosazení stálo 2,5 roku práce v důchodové komisi. Na základě všech těchto faktů hodnotíme letošní rok za rok úspěšný. Přesto plně spokojeni nejsme. Starobní penze sice meziročně vzrostly o 4,8procentních bodů, ale ve vztahu k ekonomicky aktivní populaci to stále nestačí. Průměrná mzda za tří čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 8,6 %, tj. téměř dvojnásobně. A měřeno v reálných hodnotách při očekávané inflaci cca 2,4 % dosáhne letošní nárůst reálné kupní síly starobních důchodů 2,6 % a nárůst reálné kupní síly mezd 6,0 %. Důsledkem je meziroční pokles sociálního postavení seniorské populace měřený obecným náhradovým poměrem ze 40,3 % na 38,7 %. Na tak nízké hodnoty mezigenerační spravedlnost v České republice nikdy nepropadla! A druhým problémem, o kterém jsem povinen hovořit, je skokový růst nákladů na bydlení v nájemních bytech, které jsou u jednočlenných seniorských rodin zejména v Praze, ale i v Brně a v ostatních krajských městech nezaplatitelné. Podíl nákladů na bydlení ve vztahu ke starobní penzi osamělé seniorky bydlící v přiměřeném nájemním bytě zde dosahuje neuvěřitelných 67 až 133 procentních bodů. Český trh nájemního bydlení za neodpovědné a dlouhodobé nečinnosti obcí i státu selhal! A to včetně nastavené sociální ochrany. Příslušné změny jsou nezbytné jak na úrovni městských samospráv, tak i státu. Po jednání s premiérem a s ministryněmi práce a sociálních věcí a pro místní rozvoj máme přísliby řešení

Vážené seniorky, vážení senioři,

navýšení starobních penzí 2019 je nejprogresivnější za celou dobu účinnosti zákona o důchodovém pojištění, tedy za posledních 24 let. Vláda akceptovala požadavek Rady seniorů ČR uskutečnit pro současné seniory vstřícnou penzijní reformu a prostřednictvím novely zákona o důchodovém pojištění ošetřila dva z šesti zásadních problémů současného penzijního systému. Tedy nízké penze starodůchodců a plošnou valorizaci, která je požadována od důchodců s nízkými penzemi. Osobám 85+ tak důchody vzrostou o 1 000 Kč a základní výměra, která je plošná pro všechny tipy důchodů meziročně vzroste o historických 570 Kč. Průměrný starobní důchod vzroste o 900 Kč. Koncepčně zbývá vyřešit vysoký počet předčasných starobních důchodů, zavedení institutu minimálního starobního důchodu, nízké starobní důchody žen a důchody vdovské s vdoveckými. A s ohledem na extrémní pokles sociálního postavení starobních důchodců, který nepřetržitě pokračuje již čtvrtým rokem, není od věci znovu otevřít složitá jednání o novém valorizačním schéma. Dále máme rozjednáno posílení seniorských benefitů v kultuře, zavedení institutu seniora jako chráněné osoby do českého právního řádu a bezplatné zdravotní prohlídky seniorských řidičů. Po vyhodnocení jednotlivých programů počítáme též s oslovením nově zvolených samospráv ve všech statutárních městech. Na stole jsou městské seniorské benefity v dopravě, kultuře a také podpora rekreační seniorské tělovýchovy a sportu. Dále rozvoj klubové činnosti a zejména výstavba domů s pečovatelskou službou a seniorských nájemních bytů.  Čeká nás velká práce, prosíme o Vaši podporu. Sledujte www.rscr.cz.

Vážené seniorky, vážení senioři,

 děkuji Vám za důvěru a podporu Rady seniorů České republiky. Děkuji všem, kteří posíláte stanoviska, podněty a doporučení. Do nového roku přeji všem seniorkám a seniorům pevné zdraví, pohodu v rodinách a žádné velké starosti. A pokud snad přijdou, jsme tu pro Vás.

S úctou Váš Zdeněk Pernes, předseda RS ČR.