Moravští senioři na Športyádě

Mezi významné aktivity spolku SENIORS, z.s. patří sportování. Spolek pořádá turnaje a soutěže jak na celokrajské úrovni, tak též v okruhu působnosti svých organizačních center. Nejaktivněji mezi okresními organizačními centry si počíná Ostravské organizační centrum, jehož tým uspěl i na mezinárodní úrovni. Z celoslovenské mezinárodní ŠPORTIÁDY, konané ve dnech 25. a 26.září 2018 v Banské Bystrici přivezl, po heroickém výkonu Jiřího Chudíka, zlatou medaili za 1. místo ve stolně-tenisovém turnaji mužů.

Zpracoval: Jan Mika

Snímky : Milan Fabián a Karel Moškoř