Rada seniorů podporuje ministryni Janu Maláčovou

Rada seniorů ČR jako konfederace 30 seniorských a pro seniorských organizací, 153 samostatných seniorských klubů a 19 městských rad seniorů s cca 300 000 členskou základnou důrazně odmítá nekvalifikovaná, neobjektivní a zavádějící tvrzení spolku Senioři ČR o kandidatuře paní Jany Maláčové na ministryni práce a sociálních věcí. Naopak, Jana Maláčová bude konečně po řadě let velmi kvalifikovanou ministryně práce a sociálních věcí což Rada seniorů ČR velmi oceňuje. Ve funkci ředitelky Odboru rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV jednoznačně prokázala odbornost, pracovitost a houževnatost. Také současný stav kvality života seniorské populace v České republice s jeho aspekty podrobně zná a v rámci svého pracovního postavení a kompetencí dlouhodobě usiluje o jeho zlepšení. Zásluhou paní Maláčové podstatným způsobem vzrostla zainteresovanost ministerstva na řešení seniorských témat prostřednictvím sociálního zákonodárství ČR. V posledních čtyřech letech kdy je Jana Maláčová ve funkci, MPSV iniciovalo každoroční oslavy Mezinárodního dne seniorů na úrovni vlády ČR, svolalo řadu mezinárodních odborných konferencí o sociálním postavení a problémech českých seniorů, paní Jana Maláčová byla u zrodu tzv. Seniorských platforem na úrovni krajů a jejich personálním obsazením profesionálními pracovníky, atd., atd. Vše je významnou základnou a nadějí pro budoucnost.

K výtkám pana prezidenta Drymla si dovolujeme komentovat, že návrh tzv. Národní koncepce přípravy na stárnutí pro léta 2018 až 2022 je Odborem rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV připraven již několik měsíců. Dle informací, které máme, se ale čekalo na ustavení vlády s plnohodnotným mandátem, aby návrhy systémových řešení aktuálních priorit ke zvýšení kvality života seniorské populace nemohly být zpochybněny. Tedy za několika měsíční prodlevu absence nového dokumentu nenese paní Maláčová odpovědnost. A ke druhé výtce si dovolujeme seniorské veřejnosti oznámit, že dotace na činnost Svaz důchodců ČR dostával každým rokem od prosazení příslušného dotačního titulu Radou seniorů ČR. Tj. v létech 2012 až 2017, a to vždy v dostatečné výši. Až letos, tj. pod novým vedením a s novým názvem spolku, mu nebyla dotace přiznána. Zůstal tak mezi 9 ze 45 žadatelů, kteří nadaci nedostali. Tedy nebyl sám. Bohužel právní nastavení finanční podpory neziskových organizací státem je takové, že na ni není právní nárok. O systémovou změnu usiluje Rada seniorů již pátým rokem. Doufáme, že současná vláda, na rozdíl od vlády premiéra Sobotky tuto výsadu, která je v okolních zemích obvyklá, konečně seniorským spolkům přizná! O osobní podporu požádáme právě novou ministryni.

Sečteno a podtrženo: Kandidatura Jany Maláčové na ministryni práce a sociálních věcí je z výše uvedených důvodů Radou seniorů České republiky s nadějemi na lepší budoucnost plně podporována. 

Zdeněk Pernes – předseda Rady seniorů ČR