První krajské sportovní hry seniorů v Tanvaldu

Ve středu 30. května 2018 se v Tanvaldu uskutečnily historicky první sportovní hry seniorů Libereckého kraje, které uspořádala Krajská rada seniorů s městem Tanvald pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje Mgr. Pavla Svobody.

Na krásný zrekonstruovaný stadion se sjelo celkem 8 seniorských týmů, aby se utkaly v 10 v disciplínách, vyzkoušely své schopnosti a bojovaly o nominaci na mezinárodní sportovní hry seniorů v Olomouci.

Při slavnostním nástupu zazněla státní hymna a žáci základní školy rozvinuli největší vlajku České republiky, vyrobenou firmou Libea z Vratislavic nad Nisou, která je díky rozměrům 18 x 12 m zapsána v České knize rekordů v Pelhřimově.

Starosta Tanvaldu Mgr. V. Vyhnálek s Mgr. P. Svobodou přivítali přítomné, popřáli jim mnoho zdaru a poté se týmy rozestavily k jednotlivým stanovištím a soutěž začala. Na dodržování pravidel dohlíželi hodnotitelé – většinou žáci devátých tříd z přilehlé sportovní školy a organizátoři. Pro soutěžící byly některé disciplíny neznámé – např. bolloball či golf-snag, s ostatními se vyrovnali snadno: běh, jízdu s kolečkem, hod granátem, šipky nebo petang již většina vyzkoušela. Svěží vítr ovlivňoval hod kroužky na kužel i střelbu florbalovými míčky do branky.

Po skončení soutěží zajistili organizátoři oběd pro všechny účastníky a už jsme netrpělivě čekali na vyhodnocení vítězů. Následovalo předání diplomů nejlepšímu muži a ženě v každé disciplíně a poté došlo k vyhlášení vítězného týmu – stalo se jím družstvo seniorů Odborového svazu železničářů.

Závěrem her bylo vysloveno přání reprízy v příštím roce a poděkování všem, kteří se o úspěšný průběh zasloužili – největší dík však patří tanvaldským organizátorům. Protože nelze vyjmenovat všechny, kteří se na přípravách podíleli, za všechny velký dík starostovi Tanvaldu Mgr. V. Vyhnálkovi, Mgr. V. Součkové, A. Liškové, Z. Synovcové, H. Beranové, J. Tůmové a všem jejich spolupracovníkům.

 

Text: M. Palečková

Foto: J. Houha, R. Svobodová, Z. Minstrová

Video: R. Műller ke shlédnutí zde