Kulatý stůl na téma bydlení v senátu

V hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu PČR se v pondělí 18. června uskutečnil kulatý stůl s názvem Bytová politika v ČR, současnost a budoucnost, který spolu s Českou společností pro rozvoj bydlení pořádala jedna z největších členských organizací Rady seniorů – Sdružení nájemníků. Organizátoři pozvali i představitele parlamentních stran, které jsou aktuálně zastoupeny v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Na počátku seděli za stolem jim určeným dva – František Beneš (KSČM) a Vojtěch Munzar (ODS), během dne se jejich počet rozšířil na čtyři… Po desáté dorazila Věra Kovářová (STAN) a krátce před půl jedenáctou pak s omluvou i Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Bohatý program zahájil v deset hodin dopoledne Mgr. Martin Kroh, předseda představestva stavebního bytového družstva Praha a předseda České společnosti pro rozvoj bydlení. Celá akce byla rozdělena do tří bloků. První se věnoval koncepci bydlení v ČR, druhý legislativě, spojené s bydlením a třetí dluhovým pastem v bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek.

Po úvodním slově se k řečnickému pultu se svou prezentací postavil Ing. Daniel Koppitz, ředitel odboru regionální politiky ministerstva pro místní rozvoj (MMR), který nejprve omluvil ministryni Kláru Dostálovou, ta byla na výjezdním zasedá ní vlády, a poté přítomné seznámil přítomné s koncepcí bydlení v ČR. Jmenoval nástroje pro rozvoj bydlení, zmínil i bydlení sociální. Uvedl mimo jiné, že MMR podporuje zejména výstavbu bytů v oblastech, kde vyrostly průmyslové zóny. Vysvětlil, že ministerstvo se v nejbližší době bude zabývat sociálním bydlením, a to tak, aby v platnost vstoupil v roce 2021. Počítá se přitom se dvěma typy bydlení, a to sociální byty y byty v sociálních domech. Další problematikou, kterému se MMR věnuje,  jsou vyloučené lokality, a ministerstvo se také snaží se hledat řešení i v problematice vylidňování některých měst a obcí.

Po něm vystoupil statutární místopředseda Rady seniorů a předseda Sdružení nájemníků Ing. Milan Taraba, který například zmínil nutnost koncepce bytové politiky státu tak, aby byla zajištěna přiměřená dostupnost všech forem bydlení. Zdůraznil nutnost stability prostředí a také snižování investičního dluhu v bytové výstavbě.

Problematice bydlení seniorů, vysokým nájmům, zejména ve velkých městech a údaji o tom, kolik procent svých příjmů senioři v průměru vydají za bydlení v jednotlivých krajích, se věnoval předseda Rady seniorů ČR dr. Zdeněk Pernes. Nejvíce času věnoval modelovým příkladům osamělých seniorek a seniorů v Praze a Brně s průměrnou penzí v bytě o rozloze 40 metů čtverečních. Seniorům totiž zůstává po zaplacení bydlení 24, 103 či 144 Kč na den na ostatní potřeby a v případě osamělé seniorky v Praze je zůstatek dokonce záporný! Připomněl také, že ve vyspělé Evropě je běžné, že senioři za bydlení vynakládají maximálně 40% příjmů, o tom si ti čeští mohou v drtivé většině případů, nechat pouze zdát! Doplnil také, že spotřební koš základní potřeb seniorů po odečtu bydlení, je přibližně 5500 Kč, což je ovšem suma, s níž v modelových případech nemohl počítat nikdo! Podrobné znění jeho prezentace najdete zde.

První blok zakončil JUDr. Stanislav Křeček – zástupce veřejné ochránkyně práv. Ten zmínil mimo jiné to, že je třeba stanovit, kdy jsou ceny za nájem již nepřiměřené, a hlídat, aby bylo nájemné zvyšováno jen a pouze podle zákona. V této souvislosti uvedl, že toto je velký problém u nájemních smluv na dobu určitou, neboť pokud nájemník nepřijme požadavky vlastníka, ten mu smlouvu na bydlení prostě neprodlouží, nájemce se tak ocitá v pasti. Apeloval na stát slovy, že stát se nemůže zbavovat zodpovědnosti za bytovou politiku a bydlení vůbec. Zdůraznil, že nelze pouze konstatovat, že vznikají ghetta a vyloučené lokality, ale ne jezbytně nutné hledat příčiny tohoto stavu. A proto je třeba, aby ministerstva, která mají bydlení v gesci – ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo spravedlnosti, spolupracovaly a nebyly v disharmonii, jako tomu je v současné době.

Poté byl čas na reakce politiků i přítomných z pléna. František Beneš uvedl, že je třeba v každé obci i městě počítat s určitým počtem obecních bytů, a to podle celkového počtu obyvatel, na 1000 obyvatel by mělo připadat 60 obecních bytů. A k vysokým nájmům dodal, že  někdy se zisky pohybují ve výši 150 Kč za metr čtvereční, což je nepřiměřené. Vojtěch Munzar zareagoval, že není pravdou, že v oblasti bytové politiky selhal trh, za viníka označil stát, který byly přestal stavět. Trh zareagoval zcela předvídatelně – nedostatek bytů znamená vysokou poptávku, nízkou nabídku, a ceny tak letí vzhůru. Povzdechl si ale, že bohužel stále řešíme důsledky a nikoli příčiny tohoto stavu. A podpořil také ideu, že je třeba zaměřit se na efektivitu dávek na bydlení a zemezit jejich zneužívání. Věra Kovářová se vyslovila pro podporu výstavby obecních bytů. Do  diskuse se zapojil i senátor Jaroslav Doubrava a pražská zastupitelka Marta Semelová.

V bloku věnovaném legislativě se za řečnickým pultem postupně vystřídali JUDr. František Lébl, předseda SBD ČR a SVJ, JUDr. Marek Novotný, legislativní odborník DMS a člen předsednictva ČSRB a s cenovými mapami, které si sami vytváří, seznámil přítomní Ing. arch. Jan Borůvka z asociace realitních kanceláří. Opět následoval diskusní blok, a to zejména přítomných politiků.

O dluhové pasti SBD a SVJ hovořili Ing. Jan Vysloužil, předseda SČMBD, Mgr. Kateřina Horáková, právnička SČMBD a své zkušenosti z Mostu přidal i Ing. František Ryba, místopředseda představenstva SBD Krušnohor.

Po diskusi, krátce před druhou hodině, byl program ukončen.