EURAG (Mezinárodní evropská asociace pro seniory) zamířila na Východ

Ve dnech 15-18.dubna 2018 vykonala delegace EURAGu ve složení Prezident Dirk Jarré a viceprezident Miloš Vajs oficiální návštěvu Moskvy na pozvání ruské organizace Svazu důchodců, který je od r.2017 již 45.řádným členem EURAGu. Počtem svých členů se rázem stal nepřehlédnutelnou organizací v její struktuře. Cílem cesty bylo podpořit zajištění konání Konference a zasedání EURAGu v září 2019 v Moskvě a zajistit aspiranty na kurz Trénování paměti.

Během pracovní návštěvy proběhla řada setkání s nejvyššími představiteli sociální sféry Ruské Federace a Moskvy a také s řadovými členy jejich Svazu důchodců. Na setkáních s předsedou SDR (Rjazanskij V.), který je zároveň předsedou sociálního výboru Rady Vlády, místopředsedou SDR (Klonickij V.I.), předsedou Moskevské organizace SDR (Kornejev I.), místopředsedkyní SDR (Piskunova L.), předsedou mezinárodního výboru Rady Federace (Kosačevyj K.), která se odehrávala na půdě Rady Vlády (Horní komora)

jsme pochopili, jak vysoce všichni oceňují fakt, že jejich organizace byla přijata za člena významné organizace mezinárodního evropského seniorského hnutí a mohou se tak podílet na realizaci základních cílů této organizace – podpora práv seniorů a hájení jejich zájmu prostřednictvím svých národních organizací. Oceňují, že prostřednictvím účasti na zasedáních a konferencích organizovaných EURAGem mohou přenášet do své činnosti zkušenosti a závěry z těchto akcí a konfrontovat postavení seniorů evropských zemí s postavením ruských seniorů.

Schůzka s prvním náměstkem ministra práce a sociálních věcí RF (Vovčenko A.V.) přinesla informace o tom, jak se vláda RF a Moskvy stará o své starší občany, jak je připravena na zvyšující se dlouhověkost a zapojení seniorů do celoživotního vzdělávání spojeného s používáním nových technologií. Náměstek Vovčenko vyslechl informace o podpoře české vlády a jejich orgánů studia seniorů na U3V, což dosud v Rusku není zavedeno, a rovněž o kurzech Trénování paměti prováděných ing.Steinovou. Informace jej natolik zaujala, že se rozhodl vyslat na kurz své pracovníky. Na závěr schůzky potvrdil připravenost MPSV RF podpořit všemi možnými způsoby konání Konference a zasedání EURAGu v záři 2019 v Moskvě.

Neméně důležitá schůzka se odehrála na vládě Moskvy s jejím ministrem (Petrosjan V.A.) a jeho zkušeným týmem (Gračeva O.E., Pentjuchov A.V., Pit´ko R.I.), jejichž úkoly pro zajištění přiměřeného blahobytu pro asi 3 miliony důchodců v Moskvě se jeví jako nereálný sen. Informace, které jsme obdrželi, však potvrzují opak. Je vytvořena komplexní strategie začlenění seniorů Moskvy do společenského života. Cílem strategie je zajistit aktivní dlouhověkost a dostupnost všech oblastí dotýkajících se života důchodců a uvedl několik příkladů: v Moskvě je 135 oddělení sociálních služeb, rehabilitační centra, která mohou důchodci bezplatně využívat několikrát ročně. Důchodci mají možnost využít lázeňských služeb na území RF zdarma, organizují se bezplatné kurzy tance, zpěvu, kreslení, důraz je kladen na rozvoje počítačové gramotnosti, pořádají se módní přehlídky pro důchodce apod. Důchodci (55 Ž/60 M) mají bezplatnou městskou dopravu a po Moskvě jezdí speciální taxi vozy se slevou pro důchodce, na trhu je cca 4 miliony produktů se speciální slevou 50% pro důchodce. Nezapomíná se ani na bydlení, ale zákon o sociálním bydlení zatím neexistuje. Rovněž MPSV RF podpoří konání zasedání v r.2019 v Moskvě.

Delegaci EURAGu se dostalo velké cti, že se mohla zúčastnit pravidelného zasedání sociálního výboru Rady Federace. Prezident EURAGu Prof.Dirk Jarré měl možnost vystoupit a krátce seznámit přítomné zastupitele republik RF s aktivitami organizace. Jeho vystoupení bylo přijato s velkým zájmem, který vyústil v podání interview pro místní TV kanál.

Při osobních setkáních s řadovými členy SDR jsme ocenili jejich otevřenost. Ačkoliv konstatují, že ne vše je v sociální oblasti v pořádku, přesto se dívají do budoucnosti s optimismem a důvěrou ve svoji vládu.

Cíl naší cesty byl splněn. Konference a zasedání EURAGu v r.2019 se bude konat v Moskvě a členové a přátelé EURAGu se mohou již dnes těšit.

Miloš Vajs – viceprezident EURAG