Setkání představitelů Rady seniorů s prezidentem republiky Milošem Zemanem

Od doby, kdy se prezidentem České republiky stal Miloš Zeman, stalo se pravidlem, že se každoročně setkává se zástupci Rady seniorů ČR. V minulých letech probíhalo setkání u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Letos proběhlo setkání v čase předvánočním.
Prezident republiky vstoupil do sálu, kde na něj představitelé Rady seniorů čekali, s úsměvem a jako již tradičně je přivítal slovy, že je mezi svými. Když dosedl na místo, které pro něj bylo připraveno, pronesl: „Mám pro vás dvě zprávy, které jsou obě příznivé. První, že jsem rád podepsal zákon, podle něhož valorizace důchodu probíhá nikoli o třetinu, ale o polovinu růstu průměrné mzdy, takže doufám, že už těch ubohých 45 korun, jako tady kdysi bylo, se nikdy nebude opakovat. A zadruhé, inflace šplhá ke třem procentům, to je pravda, ale důchodci jsou jediná sociální skupina, která je chráněna proti inflaci, protože se samozřejmě inflace započítává do valorizace, jak obecně známo. Takže to bude takových sedm set korun měsíčně navíc.“

Poté se omluvil za menší zpoždění oproti plánu, nicméně setkání se zástupci Rady seniorů předcházelo jmenování vlády Andreje Babiše. Předseda Rady seniorů poděkoval Miloši Zemanovi, že si ve svém nabitém programu vyšetřil čas na zástupce seniorů a informoval ho o tom, že Kolegium Rady seniorů doporučuje seniorské populaci, aby v nadcházejících prezidentských volbách podpořilo seniorské kandidáty. Poděkoval rovněž prezidentu republiky za zdravici, kterou poslal 3. sjezdu Rady seniorů, který se uskutečnil v květnu letošního roku, a kde Miloš Zeman bohužel, vzhledem ke své zahraniční pracovní cestě nemohl být přítomen.

Reagoval rovněž na prezidentova slova ohledně valorizace penzí. Zdůraznil, že Rada seniorů usilovala dlouhou dobu o změnu výpočtu valorizace penzí, a že také apelovala na vládu, aby zrušila tzv. Drábkovu technickou valorizaci, čímž se vládě otevřela možnost valorizovat penze více.  Prezident v souvislosti s valorizací penzí vzpomněl na diskusi, kterou k tomuto tématu vedl s Radou seniorů již v roce 2014. Tehdy prosazoval valorizaci plošnou, aby se dále nerozevíraly nůžky mezi seniory s vyššími a nižšími příjmy (více o tomto setkání zde). “Tehdy jste mi pane předsedo říkal, že Rada seniorů plošnou valorizaci nepodporuje a já vám dnes oznamuji, že máte smůlu. Jedním z prvních bodů v programovém prohlášení vlády, kterou jsem před několika málo okamžiky jmenoval, je i důchodová reforma a počítá se právě s valorizací plošnou, takže ti, kteří ji nepodporují, mají smůlu.”

Profesor Pavel Kalvach poděkoval prezidentu republiky za to, že se rozhodl znovu podstoupit předvolební vřavu a bude se opět ucházet o zvolení do čela státu, stejně tak jako za to, se snaží vyrovnávat zahraniční politiku ČR tak, aby nebyla orientována pouze na západ, ale ocenil i to, že se snaží o dobré vztahy také s východními mocnostmi – Ruskem a Čínou. Na což prezident s humorem sobě vlastním reagoval tím, že se představil jako agent ruského a čínského prezidenta. Předseda krajské Rady seniorů Ústeckého kraje Alois Malý zmínil bezpečnostní situaci, a to jednak v souvislosti s občany, kteří žijí v tzv, vyloučených lokalitách, ale zmínil rovněž problematiku migrace. Na jeho vystoupení reagoval prezident svým pohledem na otázku migrace.

Bývalý statutární místopředseda Ing. Oldřich Pospíšil poděkoval prezidentu republiky za zdravici, kterou odeslal na sjezd Svazu důchodců ČR a požádal ho o podporu věcí, které se snažil prosazovat několik let – a to, aby Mezinárodní den seniorů byl v kalendáři uveden jako významný den a aby se konečně podařil prosadit příspěvek na ozdravné a relaxační lázeňské pobyty pro seniory stejně jako je tomu na Slovensku. Otevřel rovněž otázku pořadu pro seniory ve vysílání České televize. Prezident reagoval tím, že požadavkům rozumí a považuje je za legitimní,  načež se rozproudila diskuse na téma Česká televize.

Diskusi, v níž se probíralo také jízdné na železnici zdarma či aktuální politická situace ČR, včetně toho, zda vláda Andreje Babiše získá nebo nezíská důvěru Parlamentu, ukončili prezidentovi poradci. Na závěr předal předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes Miloši Zemanovi pamětní list Rady seniorů a poděkoval za několikaletou spolupráci a podporu. Popřál mu jménem všech přítomných hodně zdraví a štěstí a také úspěch v prezidentské volbě.

Setkání pak skončilo společnou fotografií přítomných.

foto: Hrad