Výjezdní zasedání Rady seniorů Plzeňského kraje

Pro výjezdní zasedání RSPK ve dnech 28.9. – 30.9.2017 byla zvolena oblast Šumavy, hotel Engadin v Železné Rudě. Kromě vlastního zasedání RS PK byl věnován časový prostor také poznání sousední příhraniční oblasti a zábavě. V průběhu zasedání seznámil předseda RSPK pan Leoš Jochec s prohlášením RSCR k volbám. Předmětem následné diskuse byl i průběh „Kulatého stolu“ a názory na postoj jednotlivých stran k seniorům a jejich potřebám. Pozornost byla věnována otázkám valorizace i dostupnému bydlení. Oznámená průměrná částka je vyšší než dřívější valorizace, ale přesto patrně dojde k snížení tzv. náhradového poměru. Největší pozornost byla věnována námětům, které mohou zlepšit práci RS PK ve prospěch seniorské populace. Mimo oficiální zasedání proběhlo mnoho neformálních debat, počínaje ohlédnutím za Mezinárodními sportovními hrami seniorů v Plzni, nahlodáváním právního systému evropských států v důsledku migrace, časté nedodržování předpisů a pravidel u nás např. v dopravě, znečisťování spodních vod atd. Mimo jiné se potvrdilo, že senioři jsou ochotni uvažovat o dlouhodobém vývoji více a podrobněji, než mnozí mladí lidé.

Při návštěvě německé části Šumavy, která byla také díky pěknému počasí velmi příjemná, účastníci pookřáli v přírodě a při návštěvě sklárny mnozí zavzpomínali na náš silný sklářský průmysl. Večer při přátelském posezení opět zazářila taneční skupina Hanka z Domažlic a novým repertoárem znovu potvrdila své mimořádné kvality.