Středočeský kraj oslavil MDS

Dne 2.10.2017 si zhruba 130 účastníků oslav připomenulo vyhlášení MDS v r.1998. O tomto aktu hovořil ve svém úvodním slově předseda KRS SK k přítomným důchodcům města Kladno a SK. Oslava se odehrála v restauraci U zlatého selátka a přítomné přišel pozdravit i primátor města, které odsouhlasilo financování akce.

K tanci a poslechu hrála kapela Květovanka, jejíž kapelníkem je sám majitel restaurace. Po úvodních slovech přišel na řadu program. Děvčata skupiny aerobiku z Rakovníka předvedla své umění, došlo na pohoštění a překvapením pro všechny byla možnost změřit si bezplatně tlak a cukr v krvi.

Předseda využil situace a připomenul přítomným akci Kulatý stůl, který se koná dne 16.10.2017 v Kongresovém sále hotelu Kladno od 15:00 hodin.

Již následující den, 3.10.2017 byla přijata delegace KRS SK hejtmankou SK a radní pro oblast sociálních věcí ing.J.Němcovou. V přátelské a otevřené debatě se účastníci představili, hovořili o aktivitách svých organizací, vyslechli si plány Kraje a strategii ve vztahu k seniorské populaci pro další období.

Na návrh organizací předala hejtmanka J.Pokorná-Jermanová Pamětní listy za dlouholetou, aktivní činnosti a při příležitosti životních jubilejí těmto členům KRS SK: Janě Kachlíkové (Poldi), Haně Jedličkové (ČSŽ), Evě Armeanové (ČsOL), Janě Kalušové (DIA) a Pavlovi Koubovi (OSŽ).

Miloslav Vajs- předseda KRS SK