Seminář Sdružení obrany spotřebitelů

Ve čtvrtek 8. června 2017 se sešli členové organizací krajské Rady seniorů Libereckého kraje v Centru Vlasty Buriana v Liberci k dalšímu semináři z cyklu „Bezpečí pro seniory“ s názvem„Spotřebitelské praktikum“. Senioři se po celé dopoledne věnovali přednášce a diskusi s předsedkyní Sdružení obrany Spotřebitelů Moravy a Slezska Marcelou Reichelovou a právničkou sdružení Ing. Mgr. Renatou Horákovou o povinnostech prodejců, poskytovatelů energií, ale i právech odběratelů a kupujících a jejich možnostech obrany. Další z řady seminářů se bude věnovat finanční gramotnosti (zvláště pak kreditním platebním kartám) a je naplánován na říjen 2017

Miroslava Palečková