Krajská táborová škola v přírodě pro seniory 2017

Na 106 seniorů se zúčastnilo unikátního retro táboru pro seniory , pětidenního ojedinělého pobytu s aktivním a naprosto exluzivním celodenním programem, doplněný plnou penzí, v kouzelném ozdravném prostředí rekreačního střediska Sigmy Lutín, které se nachází v katastru obce Domašov nad Bystřicí na rozhraní Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů, zasazeného do příjemného lesního prostředí s úžasným venkovním technickým zázemím(hřiště, bazén se solárním ohřevem, posezení u táboráku).Programem byl fantastický týden na čerstvém vzduchu v přírodě, soutěže,kvízy,sportovní Olympiáda,turnaje, taneční a pěvecký večer,cvičení a meditace v přírodě, celotáborová hra s hledáním pokladu,táborový karneval, táborák,kreativní tvoření, které má na tělo i duši blahodárný vliv, celodenní výlet busem do okolí(Bruntálský zámek ,kostel Stará Voda a Královská studánka), odborná zdravotní přednáška a překvapení ve formě vyjímečného hosta.Každý účastník si mohl svou aktivitu v připraveném programu vybrat sám, dle svých možností a zájmu, táborová škola byla tedy určena všem seniorům i těm méně pohyblivým a byla vhodná i pro osoby se zdravotním postižením.Cílem táborové školy pro seniory byla aktivní,ozdravná,hravá rekreace seniorů v netradičním prostředí, ve kterém se budou cítit jako doma, za účelem zavzpomínání si na dobu svého dětství, poznávání nových věcí ,navazování nových přátelství a objevování nových aktivit a činností pro udržování aktivního stáří co možná nejdéle.Realizací této táborové školy v přírodě pro seniory byla snaha o zvýšení kvality všedního ale i duševního života seniorů, s důrazem na zamezování sociálního vyloučení právě z důvodu věku.Nechyběla ani takzvaná canisterapie, o kterou se postaral pes jedné z účastnic –český terier Borek.

Týden odloučení od rodin, týden plný her,zábavy ,soutěží, odborných přednášek, navazování nových přátelství ,ale i relaxace třeba s knížkou na čerstvém vzduchu skončil.Všichni účastníci odjížděli spokojení, nadšení a se slibem, že se příští léto opět sejdeme.A o to tady šlo! Táborové školy KRS 2017 se zúčastnili i senioři se značnými zdravotními problémy, díky kterým se již pár let nemohou účastnit rekondičních pobytů a dovolenkových zájezdů.Úsměv na tváři a slzy díků při loučení, zvláště od těch, kteří brzy budou slavit 90 let, byly dostatečným poděkováním organizátorům a silnou motivací pro pořádání dalšího ročníku. Krajská rada seniorů Olomouckého kraje děkuje touto cestou krajskému vedení olomouckého kraje, za podporu ale také všem partnerům a sponzorům, kteří se podíleli na doprovodném zážitkovém programu, ať už aktivně přímou účastí a nebo pasivně formou příspěvku a cen do soutěží.Zvláštní poděkování si zaslouží Krajská policie Olomouckého kraje, která připravila ukázkový program namířený na prevenci a ochranu seniorů s odměnami a také pojišťovna Ministerstva vnitra, která kromě prevence měření tuků, tlaku, zraku, soutěže o ceny,navíc věnovala finanční podporu na zážitkový program.

Pozvání na Krajskou táborovou školu seniorů v přírodě 2017 přijala i partnerská organizace OO JDS v Bardějově za Slovenské republiky se kterou má KRS Olomouckého kraje od roku 2015 uzavřenou Dohodu o spolupráci, kdy obě strany potvrdily vážný zájem o spolupráci v souladu s principy rovnosti a vzájemné výhodnosti při organizování a koordinování vzájemných aktivit podporující kulturní,sportovní, vzdělávací a další činnosti seniorů se zaměřením na aktivizaci a edukaci seniorské populace.Toto setkání obou partnerských regionů se tak může stát základem pro další společné aktivity se zaměřením na výměnu tradic a zvyků, stejně jako Krajské sportovní hry seniorů 2017.

První ročník je za námi a za sebe mohu říci, že se povedl.Jsem ráda,že jsme se společně s předsednictvem krajské rady postarali o aktivně strávený týden a to nejen pro seniory, kterým ještě zdraví jakžtakž slouží.Do programu se zapojili i lidé, kteří mají nějaký hendikep a to je moc dobře.

Táborníci, nashledanou příští léto!

 

Milena Hesová

předsedkyně KRS Olomouckého kraje

Krajská táborová škola – program
Krajska-taborova-skola_