Sředočeši na sportovních hrách

Stejně jako loni i letos postavila krajská Rada seniorů Středočeského kraje družstvo, které ji reprezentovalo na Mezinárodních sportovních hrách. Složení družstva bylo 4 muži a 4 ženy. A o tom, že se dobře všichni připravili a (zřejmě) před samotnou soutěží pilně trénovali, svědčí i umístění družstva. Se šedesáti šesti body jsme skončili desátí, tedy v polovině startovního pole a jeden člen získal dokonce stříbrnou medaili ze soutěže v hodu šipkami.

Jsme na všechny patřičně hrdi, a jelikož se nám Sportovní hry i přes nepřízeň počasí mimořádně líbily, dohodli se členové družstva, že se zúčastní i soutěží v roce 2018. Odnášeli si ty nekrásnější dojmy, ale přispívají i návrhem, aby složení družstev bylo jednotné kvůli větší objektivitě, a to 4+4 M/Ž.

Členové družstva samozřejmě sportovně blahopřejí vítězům a vyzývají je k soutěži v následujícím roce. Velký obdiv za organizaci vyjadřují KRS Plzeňského kraje.