Setkání v předvečer 3. sjezdu

 

Ján Lipianský,Zdeněk Pernes a Ferencz Démeter

Ján Lipianský,Zdeněk Pernes a Ferencz Démeter

Nabitý program v souvislosti s 3. sjezdem Rady seniorů české republiky měli předseda Dr. Zdeněk Pernes a místopředsedové Ing. Oldřich Pospíšil a Ing. Milan Taraba. Kromě záležitostí, týkajících se sjezdu samotného, patří samozřejmě k povinnostem vedení  seniorské organizace i společenské setkání s významnými hosty.

Neformální uvítání a setkání se zahraničními hosty 3. sjezdu v předvečer konání akce proběhlo v restauraci hotelu Olšanka. Přítomni byli Ing. Ján Lipianský, Ph.D, předseda Jednoty důchodců na Slovensku, Magda Kramárová z Komárna, která se ujala tlumočení pro vyslance maďarských seniorů Ferencze Démetera.