Světový den monitoringu diabetu 2017

12. dubna 2017 proběhne v KZ Domovina v Praze již druhý ročník zdravotně-preventivního eventu s názvem Hlídej si zdraví. Ten se koná v rámci stejnojmenné edukativní kampaně a klade si za cíl oslovit širokou veřejnost a upozornit na rizika neodhalené cukrovky.

Zájemci si budou moci nechat edukovanými zdravotníky změřit glykémie, sestavit detailní analýzu složení těla, využít nutriční poradenství a konzultace s obezitologem.

Akce se koná ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Ing. Steinové, VŠTJ MEDICINA PRAHA a pod záštitou Krajské rady seniorů hlavního města Prahy. Sponzorem eventu je, stejně jako jako v minulém roce, generální partner kampaně, společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Více informací o kampani a eventu naleznete na www.hlidejsizdravi.cz

Pilotní akce v roce 2016 zaznamenala velký úspěch, především mezi seniorskou veřejností, pro kterou byla primárně určena. Zúčastnilo se jí téměř 2000 osob a vzbudila zájem veřejnosti o její opakování i v dalších městech. Kromě měření rizikových hodnot a výživového poradenství se na akci mimo jiné realizovalo poměrně hloubkové dotazníkové šetření na vzorku 1000 osob, ze kterého se podařilo získat cenná data a poznatky pro zkvalitnění života diabetiků. A protože cílem kampaně Hlídej si zdraví je mimo jiné převést snahy o prevenci národa do praxe, v KD Ládví, kde se akce konala, organizátoři mezi zájemce o prevenci penetrovali téměř 1000 ks glukometrů Contour Plus, které na akci dodala společnost Ascensia Diabetes Care, aby si své zdraví mohli hlídat i z pohodlí domova a měli jej stále pod kontrolou. Podle odhadu odborníků je totiž v ČR aktuálně 250 000 osob, které o svém diabetu zatím neví a tudíž ho ani neléčí. Význam prevence je tedy stále obrovský. A právě tento úkol si vzala za svůj závazek k 25. výročí své existence společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

2. dubna 2017 proběhne v KZ Domovina v Praze již druhý ročník zdravotně-preventivního eventu s názvem Hlídej si zdraví. Ten se koná v rámci stejnojmenné edukativní kampaně a klade si za cíl oslovit širokou veřejnost a upozornit na rizika neodhalené cukrovky.

Zájemci si budou moci nechat edukovanými zdravotníky změřit glykémie, sestavit detailní analýzu složení těla, využít nutriční poradenství a konzultace s obezitologem.

Akce se koná ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Ing. Steinové, VŠTJ MEDICINA PRAHA a pod záštitou Krajské rady seniorů hlavního města Prahy. Sponzorem eventu je, stejně jako jako v minulém roce, generální partner kampaně, společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

Více informací o kampani a eventu naleznete na www.hlidejsizdravi.cz