Rada vlády pro udržitelný rozvoj ( RVUR )

Rada vlády ČR pro udržitelný rozvoj na svém pravidelném zasedání vyhodnotila činnost za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017. Schválila rovněž strategický rámec Česká republika 2030. Rada seniorů ČR bude prostřednictvím svého zástupce, kterým je aktuálně místopředseda Ing. Milan Taraba, trvale usilovat o důstojný život seniorů a odpovídající postavení ve společnosti s ohledem na jejich životní zkušenosti a mezigenerační porozumění.