Olomouc vítala prezidenta České republiky

Olomouc dnes vítala prezidenta České republiky  Miloše Zemana a díky pozvání od hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka , krajská Rada seniorů měla tu čest, být u toho. Předsedkyně KRS Olomouckého kraje Milena Hesová společně s místopředsedkyní Martou Studenou předaly zdravici a dary od seniorů Olomouckého kraje. Pan prezident společně s panem hejtmanem věnovali podpis do kroniky KRS Olomouckého kraje. Kromě dobře známých témat valorizace penzí a bytová politika seniorů přišlo na řadu téma celostní medicína, jejíž cílem je udržet seniory aktivní co možná nejdéle, identifikovat a vyřadit nadbytečné zdravotní úkony, léky a procedury, které nemají fakticky pozitivní vliv na zdraví pacienta. Za tímto účelem bylo v loňském roce nově otevřené  ojedinělé specializované ambulantní zdravotnické zařízení  AGE centrum, které je zcela unikátní svým konceptem celostního přístupu v péči o své klienty, kde je zajištěna komplexní paleta služeb “pod jednou střechou”.AGE centrum nejen duševního ,sdružuje specializované ambulance – medicíny dlouhodobé péče, geriatrie, psychiatrie a psychiatrický denní stacionář s psychoterapeutickým programem, pro všechny pacienty s chronickými chorobami a omezenou soběstačností  zejména pro pacienty seniorského věku.Cílem je celkový pohled a komplexnost potřebné zdravotní péče (i zdravotně -sociální) v důstojném a empatickém prostředí , pro zlepšení kvality života a zejména soběstačnosti pacientů, popř. jejich pečujících.

Zájem seniorů o celostní medicínu je značný, avšak pro pacienty , kteří jsou pojištěnci VZP nedostupné.P řes veškeré úsilí a snahy  ze strany vedení  AGE centra , byla žádost o uzavření smluvního vztahu s VZP opakovaně odmítnuta.

Pan prezident podpořil myšlenku celostní medicíny. Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje věří, že se nakonec vše v dobré obrátí ve prospěch pacientů -seniorů zejména a dojde k uzavření smlouvy ,tak jako tomu je  se ZP -ČPZP, ZPMV, RBP.

Krajská Rada seniorů děkuje hejtmanovi Olomouckého kraje za pozvání a podporu.

Milena Hesová ,předsedkyně KRS Olomouckého kraje